Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 29,888.- บิน XJ

ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 29,888.- บิน XJ
พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ-สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ -หมู่บ้านเอโดะจิ๋วณคาวาโกเอะ พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ-ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง-เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน- ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ–จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ -ออนเซ็น + ขาปูยักษ์-จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น- พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ- ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออนมอลล์นาริตะ-เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหลโอโมเตะซังโดะนาริตะ– เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ- เมืองนาริตะ

เดินทางช่วง

3 ธ.ค. 65 - 4 ก.พ. 66 ( 53 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220570
เริ่มต้น
29,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ธ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 35,888 44,788 แสดง - 0
4 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
5 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 29,888 38,788 แสดง - 0
6 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
7 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 35,888 44,788 แสดง - 0
10 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 35,888 44,788 แสดง - 0
11 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
14 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
15 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
16 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
17 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
18 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65 31,888 40,788 แสดง - 0
19 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65 37,888 46,788 แสดง - 0
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 37,888 46,788 แสดง - 0
21 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 37,888 46,788 แสดง - 0
22 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 37,888 46,788 แสดง - 0
23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 38,888 47,788 แสดง - 0
24 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 38,888 47,788 แสดง - 0
25 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 38,888 47,788 แสดง - 0
26 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 38,888 47,788 แสดง - 0
27 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 38,888 47,788 แสดง - 0
2 ม.ค. 66 - 6 ม.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 0
3 ม.ค. 66 - 7 ม.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 0
4 ม.ค. 66 - 8 ม.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 0
5 ม.ค. 66 - 9 ม.ค. 66 38,888 47,788 แสดง - 0
6 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 66 37,888 46,788 แสดง - 0
7 ม.ค. 66 - 11 ม.ค. 66 37,888 46,788 แสดง - 0
8 ม.ค. 66 - 12 ม.ค. 66 37,888 46,788 แสดง - 0
9 ม.ค. 66 - 13 ม.ค. 66 37,888 46,788 แสดง - 0
10 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66 37,888 46,788 แสดง - 0
11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
12 ม.ค. 66 - 16 ม.ค. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
13 ม.ค. 66 - 17 ม.ค. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
14 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
15 ม.ค. 66 - 19 ม.ค. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
16 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 29,888 38,788 แสดง - 0
17 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66 30,888 39,788 แสดง - 0
18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 30,888 39,788 แสดง - 0
19 ม.ค. 66 - 23 ม.ค. 66 30,888 39,788 แสดง - 0
20 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66 30,888 39,788 แสดง - 0
21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 30,888 39,788 แสดง - 0
22 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66 30,888 39,788 แสดง - 0
23 ม.ค. 66 - 27 ม.ค. 66 30,888 39,788 แสดง - 0
24 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 30,888 39,788 แสดง - 0
25 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
26 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
27 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
28 ม.ค. 66 - 1 ก.พ. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
29 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
30 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66 31,888 40,788 แสดง - 0
31 ม.ค. 66 - 4 ก.พ. 66 31,888 40,788 แสดง - 0