Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 33,888.- บิน XJ

ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ 5วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 33,888.- บิน XJ
พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ -ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ-ย้อนยุคไปกับหมู่บ้านเอโดะจิ๋วณคาวาโกเอะ พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ และขอพระคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ณ วัดคิตาอิน-ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง
นาริตะ -กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน- ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ–จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ -ออนเซ็น + ขาปูยักษ์-จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น- พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ- กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ- ห้างไดเวอร์ซิตี้– เมืองนาริตะ - อิออนมอลล์นาริตะ-เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหลโอโมเตะซังโดะนาริตะ– เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติพร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ- เมืองนาริตะ

เดินทางช่วง

1 ธ.ค. 65 - 5 ม.ค. 66 ( 9 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220584
เริ่มต้น
33,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 33,888 42,788 แสดง - 0
2 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 36,888 45,788 แสดง - 0
8 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 36,888 45,788 แสดง - 0
9 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 36,888 45,788 แสดง - 0
28 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 42,888 51,788 แสดง - 0
29 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 42,888 51,788 แสดง - 0
30 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 42,888 51,788 แสดง - 0
31 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 42,888 51,788 แสดง - 0
1 ม.ค. 66 - 5 ม.ค. 66 41,888 50,788 แสดง - 0