Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

VIETNAM ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,990.- บิน WE

VIETNAM ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 16,990.- บิน WE
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN HOT POT+ไวน์แดง
พักเมืองกลางหุบเขา ซาปา 2คืน-ล่องเรือนิงห์บิงห์ – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-ซาปา – เช็คอินที่เที่ยวใหม่ โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ -ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน
โหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต-นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน-เมืองฮานอย – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย-เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์

เดินทางช่วง

28 ก.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220627
เริ่มต้น
16,990 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 17,990 21,890 แสดง - 0
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 17,990 21,890 แสดง - 0
25 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 16,990 20,890 แสดง - 0
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 16,990 20,890 แสดง - 0
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 16,990 20,890 แสดง - 0
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 16,990 20,890 แสดง - 0
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 18,990 22,890 แสดง - 0
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 17,990 21,890 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 18,990 22,890 แสดง - 0
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 17,990 21,890 แสดง - 0
3 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 16,990 20,890 แสดง - 0
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 16,990 20,890 แสดง - 0
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 16,990 20,890 แสดง - 0
24 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 16,990 20,890 แสดง - 0
2 ธ.ค. 65 - 5 ธ.ค. 65 18,990 22,890 แสดง - 0
9 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 18,990 22,890 แสดง - 0
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 17,990 21,890 แสดง - 0
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 17,990 21,890 แสดง - 0
24 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 18,990 22,890 แสดง - 0
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 19,990 23,890 แสดง - 0
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 20,990 24,890 แสดง - 0
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 21,990 25,890 แสดง - 0