Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

SINGAPORE สิงคโปร์ WELL COMBACK 4วัน 3คืน เดินทาง ก.ค. - ธ.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 15,999.- บิน FLYSCOOT (TR)

SINGAPORE สิงคโปร์ WELL COMBACK 4วัน 3คืน เดินทาง ก.ค. - ธ.ค. 65  ราคาเริ่มต้น 15,999.- บิน FLYSCOOT (TR)
BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง - นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ- ไหว้พระเขี้ยวแก้ว ที่ไชน่าทาวน์- ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน- สัมผัส Fountain of wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
สิงคโปร์ – GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT -FORT CANNING PARK - วัดพระเขี้ยวแก้ว - เมอร์ไลอ้อน - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Haji Lane Marina Bay Sand -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ-วัดซัมบาวัง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

เดินทางช่วง

18 ส.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

SPHZ04
เริ่มต้น
16,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 17,999 23,899 แสดง - 0
3 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 17,999 23,899 แสดง - 0
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 17,999 23,899 แสดง - 0
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 16,999 22,899 แสดง - 0
29 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 19,999 25,899 แสดง - 0
30 ธ.ค. 65 - 2 ม.ค. 66 20,999 26,899 แสดง - 0
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 19,999 25,899 แสดง - 0