Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคาเพียง 69,900.- บิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR)

EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคาเพียง 69,900.- บิน กาต้าร์แอร์เวย์ (QR)
เมนูพิเศษ!!! ขาหมูเยอรมัน
บ้านพักโมสาร์ทฮัลสตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์- เชสกี้ คลุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊ากสะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์-กรุงปร๊าก– ปราสาทปร๊าก– กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวาเมืองเก่า -บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ-เวียนนา – เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์-
มิวนิค– เอททัล– เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก-ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ – บ้านพักโมสาร์ทฮัลสตัทท์ – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์- เชสกี้ คลุมลอฟ-เชสกี้ คลุมลอฟ– ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊ากสะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์-กรุงปร๊าก– ปราสาทปร๊าก– กรุงบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวาเมืองเก่า – รูปปั้น Man at Work-ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ-บูดาเปสต์ - Outlet Parndorf – เวียนนา – เข้าชมภายในพระราชวังเชินบรุนน์พระราชวังเบลวีเดียร์– สวนสาธารณะสตัดปาร์ค - เวียนนนา –ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

เดินทางช่วง

8 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220962
เริ่มต้น
69,900 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 69,900 86,800 แสดง - 0
19 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 69,900 86,800 แสดง - 0
21 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 69,900 86,800 แสดง - 0