Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

SINGAPORE สิงคโปร์ ปาร์ตี้ 3วัน 2คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 เริ่มต้น 8,977 บิน Scoot (TR)

SINGAPORE สิงคโปร์ ปาร์ตี้ 3วัน 2คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 เริ่มต้น 8,977 บิน Scoot (TR)
เมนู บักกุ๊ดเต๋
เมอร์ไลออน พาร์ค - ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - ย่านคลากคีย์ ล่องเรือ Bumboat - มารีน่าเบย์แซนด์
การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - ย่านคลากคีย์ ล่องเรือ Bumboat - มารีน่าเบย์แซนด์ - ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เมอร์ไลออน พาร์ค

เดินทางช่วง

25 มี.ค. 66 - 9 มิ.ย. 66 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

SIGSINTR02
เริ่มต้น
8,977 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 8,977 13,954 แสดง - 0
28 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 9,977 14,954 แสดง - 0
31 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 11,977 16,954 แสดง - 0
4 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66 11,977 16,954 แสดง - 0
5 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 11,977 16,954 แสดง - 0
6 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 12,977 17,954 แสดง - 0
7 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 12,977 17,954 แสดง - 0
8 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 12,977 17,954 แสดง - 0
9 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
10 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
18 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 11,977 16,954 แสดง - 0
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 12,977 17,954 แสดง - 0
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 14,977 19,954 แสดง - 0
30 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
1 พ.ค. 66 - 3 พ.ค. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
2 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
3 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
4 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
10 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66 12,977 17,954 แสดง - 0
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
17 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 12,977 17,954 แสดง - 0
24 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 12,977 17,954 แสดง - 0
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 13,977 18,954 แสดง - 0
31 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 11,977 16,954 แสดง - 0
2 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 12,977 17,954 แสดง - 0
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 14,977 19,954 แสดง - 0
7 มิ.ย. 66 - 9 มิ.ย. 66 12,977 17,954 แสดง - 0