Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

KASHMIR แคชเมียร์ ฉ่ำสมิหราสงขลาทิวลิป 6วัน 4คืน เดินทาง เม.ย. 66 ราคา 29,999.- บิน INDIGO (6E)

KASHMIR แคชเมียร์ ฉ่ำสมิหราสงขลาทิวลิป 6วัน 4คืน เดินทาง เม.ย. 66 ราคา 29,999.- บิน INDIGO (6E)
อาหารของโรงแรม
ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค
สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค - โซนามาร์ค – ทาจิวาส กราเซียร์ – ศรีนาคา - ทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย - ล่องเรือชิคาร่า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – มัสยิดขาว – สนามบินศรีนาคา – สนามบินเดลี – นอนโรงแรมเดลี -

เดินทางช่วง

11 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

SXR03
เริ่มต้น
29,999 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 29,999 36,999 แสดง - 0
12 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 29,999 36,999 แสดง - 0
13 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 29,999 36,999 แสดง - 0