Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

TURKEY TULIP DELIGHT ตุรเคีย ทิวลิป ดีไลท์ 8 วัน 6 คืน เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 เริ่มต้น 41,988.- บิน เตอร์ กิชแอร์ไลน์ TK

TURKEY TULIP DELIGHT ตุรเคีย ทิวลิป ดีไลท์ 8 วัน 6 คืน เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 66 เริ่มต้น 41,988.- บิน เตอร์ กิชแอร์ไลน์ TK
อาหารของโรงแรม
เมืองปามุคคาเล่- CARAVANSARAI-แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น-ชมโรงงานคอตตอน - ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ - สวนสนุกซาโซว่า (SAZOVA PARK)-ล่องเรือกอนโดล่า-ชมเมือง ODUNPAZARI TOWN-ทะเลสาบเกลือ-ระบำหน้าท้อง
สวนสนุกซาโซว่า (SAZOVA PARK)-ล่องเรือกอนโดล่า-ชมเมือง ODUNPAZARI TOWN-ทะเลสาบเกลือ-ระบำหน้าท้อง - โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR)-ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค-หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-นครใต้ดิน - เมืองปามุคคาเล่- CARAVANSARAI-แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น-ชมโรงงานคอตตอน - ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ

เดินทางช่วง

3 เม.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 ( 6 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURTD8D6NTK
เริ่มต้น
41,988 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 41,988 51,888 แสดง - 0
4 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 41,988 51,888 แสดง - 0
3 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66 42,988 52,888 แสดง - 0
4 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 42,988 52,888 แสดง - 0
10 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 42,988 52,888 แสดง - 0
11 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 42,988 52,888 แสดง - 0