Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

VIETNAME เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วัน 2คืน เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 65 ราคา 11,888.- บิน AIR ASIA (FD)

VIETNAME เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ลาวไก 3วัน 2คืน เดินทาง ส.ค. - ธ.ค. 65 ราคา 11,888.- บิน AIR ASIA (FD)
พิเศษ! เฝอเวียดนาม+ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัด+ SEN Buffet อาหารนานาชาติ
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย โบสถ์ใหญ่ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งถนน 36สาย
เมืองซาปา–Moana Sapa Cafe-นั่งรถไฟวินเทจรางใหม่–พิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน-เมืองลาวไก–ตลาดก๊กเลี๊ยว-เมืองลาวไก–เมืองฮานอย–แวะร้าน OTOP –วัดเฉินก๊วก–โบสถ์ใหญ่ฮานอย–ทะเลสาบคืนดาบ-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เดินทางช่วง

21 ส.ค. 65 - 29 พ.ย. 65 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

VFD06
เริ่มต้น
11,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 11,888 14,388 แสดง - 0
11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 12,888 15,388 แสดง - 0
25 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 12,888 15,388 แสดง - 0
2 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65 12,888 15,388 แสดง - 0
9 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 12,888 15,388 แสดง - 0
23 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 13,888 16,388 แสดง - 0
6 พ.ย. 65 - 8 พ.ย. 65 12,888 15,388 แสดง - 0
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 12,888 15,388 แสดง - 0
20 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 12,888 15,388 แสดง - 0
27 พ.ย. 65 - 29 พ.ย. 65 12,888 15,388 แสดง - 0