Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 66 เริ่มต้น 11,888.- บิน AIR ASIA (FD)

เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 4วัน 3คืน เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 66 เริ่มต้น  11,888.- บิน AIR ASIA (FD)
เมนูกุ้งมังกร และ อาหารเวียดนาม
พักหรู 4ดาว ฮอยอัน 1 คืน / ดานัง 2 คืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ ‘’บานาฮิลล์’’ อาณาจักรบนยอดเขาสูง จุดถ่ายรูปยอดฮิต!! สะพานมือทองคำ สุดยอดแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาด สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค เดินชมหมู่บ้านฝรั่งเศส ปราสาทพระจันทร์ โรงบ่มไวน์ฝรั่งเศส เมืองดานัง ไหว้พระวัดหลินอึ๋ง สวนเอเปค โบสถ์สีชมพู หาดหมีเค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก คาเฟ่ Sơn Trà Marina เมืองมรดกโลกฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ชมการแสดง หมุนกระด้ง ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
เมืองดานัง – สวนเอเปค – วัดหลินอึ๋ง - คาเฟ่ Sơn Trà Marina – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง - เมืองดานัง – ร้าน OTOP – ชายหาดหมีเค – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – สะพานมังกร - สะพานแห่งความรักดานัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ – สะพานมือทองคำ – สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส – อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลล์ - เมืองดานัง

เดินทางช่วง

24 มี.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

VFD19
เริ่มต้น
11,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 13,888 19,388 แสดง - 0
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 12,888 18,388 แสดง - 0
31 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66 13,888 19,388 แสดง - 0
7 เม.ย. 66 - 10 เม.ย. 66 13,888 19,388 แสดง - 0
9 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 12,888 18,388 แสดง - 0
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 13,888 19,388 แสดง - 0
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 16,888 22,388 แสดง - 0
12 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 19,888 25,388 แสดง - 0
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 13,888 19,388 แสดง - 0
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 13,888 19,388 แสดง - 0
4 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 15,888 21,388 แสดง - 0
5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 13,888 19,388 แสดง - 0
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 12,888 18,388 แสดง - 0
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
1 มิ.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66 12,888 18,388 แสดง - 0
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 11,888 17,388 แสดง - 0
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 12,888 18,388 แสดง - 0
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 13,888 19,388 แสดง - 0
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 17,888 23,388 แสดง - 0
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 16,888 22,388 แสดง - 0
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 15,888 21,388 แสดง - 0
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 16,888 22,388 แสดง - 0
26 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 12,888 18,388 แสดง - 0
27 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 12,888 18,388 แสดง - 0