ไปเที่ยวที่ไหนดี?

แชร์

มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง)
2 วัน 1 คืน

 • ราคาเริ่มต้น
  9,999
 • รหัสทัวร์
  NT23110226
 • ระยะเวลา
  2 วัน 1 คืน
 • สายการบิน
 • โรงแรม
 • ราคาเริ่มต้น
  9,999 บาท
  รหัสทัวร์
  NT23110226
  ระยะเวลา
  2 วัน 1 คืน
  ระดับที่พัก

  ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยว
  ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง - ร้านหยก อัญมณี • บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ตลาดฮาน • สะพานมังกร -
 • ช้อป
  ร้านเยื่อไผ , ตลาดฮาน
 • กิน
  อาหารของโรงแรม
 • พิเศษ
  บานาฮิลล์เต็มวัน , ล่องเรือลอยกระทง ในแม่น้าหว่าย
 • พัก
  ระดับ 4 ดาว

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF

  วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

  Vietnam กลาง


  เลือกวันเดินทาง

 • ว่าง จองได้เลย
 • เต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • คุณกำลังเลือก
 • 02 ธ.ค. 66 04 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  12,999
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  15,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  11,999
  Group Size
  22+1
  จำนวนคงเหลือ
  0

  รายละเอียดทัวร์

  มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน (ล่องเรือลอยกระทง) 2 วัน 1 คืน

  ช่วงวันเดินทาง

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) Group Size จำนวนคงเหลือ
  02 ธ.ค. 66 04 ธ.ค. 66
  12,999
  15,999
  11,999
  22+1 0
  04 ธ.ค. 66 06 ธ.ค. 66
  13,999
  11,999
  16,999
  11,999
  20+1 ปิดกรุ๊ป
  10 ธ.ค. 66 12 ธ.ค. 66
  13,999
  11,999
  16,999
  11,999
  20+1 12
  15 ธ.ค. 66 17 ธ.ค. 66
  12,999
  15,999
  11,999
  32+1 0
  24 ธ.ค. 66 26 ธ.ค. 66
  13,999
  16,999
  12,999
  20+1 12
  30 ธ.ค. 66 01 ม.ค. 67
  16,999
  19,999
  15,999
  30+1 18

  ช่วงวันเดินทาง

  02 ธ.ค. 66 04 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  12,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  15,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  11,999
  Group Size
  22+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  04 ธ.ค. 66 06 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  13,999
  11,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  16,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  11,999
  Group Size
  20+1
  จำนวนคงเหลือ
  ปิดกรุ๊ป
  10 ธ.ค. 66 12 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  13,999
  11,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  16,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  11,999
  Group Size
  20+1
  จำนวนคงเหลือ
  12
  15 ธ.ค. 66 17 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  12,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  15,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  11,999
  Group Size
  32+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  24 ธ.ค. 66 26 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  13,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  16,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  12,999
  Group Size
  20+1
  จำนวนคงเหลือ
  12
  30 ธ.ค. 66 01 ม.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  16,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  19,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  15,999
  Group Size
  30+1
  จำนวนคงเหลือ
  18

  โปรแกรมใกล้เคียง

 • รหัสทัวร์ : NT23110035
 • โรงแรม

 • เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • พ.ย. 30 - 03

 • ธ.ค. 01 - 04 / 03 - 06 / 07 - 10 / 09 - 12 / 15 - 18 / 21 - 24 / 23 - 26 / 28 - 31 / 29 - 01 / 30 - 02

 • ม.ค. 02 - 05 / 03 - 06 / 04 - 07 / 05 - 08 / 06 - 09 / 12 - 15 / 19 - 22 / 25 - 28 / 26 - 29 / 27 - 30

 • ก.พ. 01 - 04 / 02 - 05 / 03 - 06 / 10 - 13 / 22 - 25 / 24 - 27

 • มี.ค. 01 - 04 / 02 - 05 / 08 - 11 / 09 - 12 / 15 - 18 / 16 - 19 / 21 - 24 / 22 - 25 / 23 - 26


 • ปกติ 17,990
  เริ่ม 13,990 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110036
 • โรงแรม

 • เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1)

 • ธ.ค. 02 - 05 / 07 - 10 / 09 - 12 / 14 - 17 / 15 - 18 / 21 - 24 / 22 - 25 / 28 - 31 / 29 - 01 / 30 - 02

 • ม.ค. 02 - 05 / 04 - 07 / 05 - 08 / 11 - 14 / 13 - 16 / 18 - 21 / 25 - 28 / 27 - 30

 • ก.พ. 01 - 04 / 02 - 05 / 15 - 18 / 17 - 20 / 22 - 25 / 23 - 26 / 24 - 27 / 29 - 03

 • มี.ค. 01 - 04 / 07 - 10 / 09 - 12 / 14 - 17 / 16 - 19 / 22 - 25


 • ปกติ 17,990
  เริ่ม 14,990 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110156
 • โรงแรม

 • เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน (บินเช้า-กลับดึก)

 • พ.ย. 30 - 03

 • ธ.ค. 02 - 05 / 09 - 12 / 18 - 21 / 23 - 26 / 27 - 30 / 29 - 01 / 30 - 02 / 31 - 03

 • ม.ค. 02 - 05 / 03 - 06 / 05 - 08 / 06 - 09 / 07 - 10 / 09 - 12 / 10 - 13 / 12 - 15 / 13 - 16 / 14 - 17 / 16 - 19 / 17 - 20 / 19 - 22 / 20 - 23 / 21 - 24 / 23 - 26 / 23 - 26 / 26 - 29 / 27 - 30 / 28 - 31 / 30 - 02 / 31 - 03

 • ก.พ. 02 - 05 / 03 - 06 / 04 - 07 / 06 - 09 / 07 - 10 / 09 - 12 / 10 - 13 / 11 - 14 / 13 - 16 / 14 - 17 / 16 - 19 / 17 - 20 / 18 - 21 / 20 - 23 / 21 - 24 / 23 - 26 / 24 - 27 / 25 - 28 / 27 - 01 / 28 - 02

 • มี.ค. 01 - 04 / 02 - 05 / 03 - 06 / 05 - 08 / 06 - 09 / 08 - 11 / 09 - 12 / 10 - 13 / 12 - 15 / 13 - 16 / 15 - 18 / 16 - 19 / 17 - 20 / 19 - 22 / 20 - 23 / 22 - 25 / 23 - 26 / 24 - 27 / 26 - 29 / 27 - 30


 • รหัสทัวร์ : NT23110223
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 2 คืน)

 • ธ.ค. 14 - 17

 • ม.ค. 12 - 15 / 19 - 22

 • ก.พ. 15 - 18 / 17 - 20 / 22 - 25

 • มี.ค. 09 - 12


 • รหัสทัวร์ : NT23110224
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

 • ธ.ค. 03 - 06 / 15 - 18 / 21 - 24

 • ม.ค. 06 - 09 / 23 - 26

 • ก.พ. 03 - 06 / 09 - 12 / 15 - 18 / 17 - 20 / 20 - 23 / 25 - 28

 • มี.ค. 01 - 04 / 06 - 09 / 21 - 24


 • รหัสทัวร์ : NT23110225
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

 • ธ.ค. 01 - 03 / 03 - 05 / 09 - 11 / 14 - 16 / 22 - 24 / 29 - 31 / 31 - 02

 • ม.ค. 04 - 06 / 12 - 14 / 19 - 21 / 25 - 27 / 28 - 30

 • ก.พ. 04 - 06 / 09 - 11 / 16 - 18 / 22 - 24 / 24 - 26 / 29 - 02

 • มี.ค. 06 - 08 / 08 - 10 / 13 - 15 / 15 - 17 / 21 - 23 / 24 - 26 / 29 - 31


 • รหัสทัวร์ : NT23110227
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

 • ธ.ค. 02 - 04 / 03 - 05 / 10 - 12 / 16 - 18 / 23 - 25

 • ม.ค. 05 - 07 / 13 - 15 / 26 - 28

 • ก.พ. 03 - 05 / 17 - 19 / 24 - 26

 • มี.ค. 02 - 04 / 09 - 11 / 16 - 18 / 23 - 25


 • รหัสทัวร์ : NT23110228
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์

 • ธ.ค. 01 - 03 / 08 - 10 / 09 - 11 / 15 - 17 / 22 - 24 / 29 - 31 / 31 - 02

 • ม.ค. 06 - 08 / 12 - 14 / 19 - 21

 • ก.พ. 02 - 04 / 16 - 18 / 23 - 25 / 25 - 27

 • มี.ค. 01 - 03 / 08 - 10 / 15 - 17 / 22 - 24


 • ลดพิเศษ
  4,000 บาท
  ลดพิเศษ
  3,000 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110227

 • มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
 • 2 วัน 1 คืน
 • คนที่ดูทัวร์นี้ยังดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

 • รหัสทัวร์ : NT23110035
 • โรงแรม

 • เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 2)

 • พ.ย. 30 - 03

 • ธ.ค. 01 - 04 / 03 - 06 / 07 - 10 / 09 - 12 / 15 - 18 / 21 - 24 / 23 - 26 / 28 - 31 / 29 - 01 / 30 - 02

 • ม.ค. 02 - 05 / 03 - 06 / 04 - 07 / 05 - 08 / 06 - 09 / 12 - 15 / 19 - 22 / 25 - 28 / 26 - 29 / 27 - 30

 • ก.พ. 01 - 04 / 02 - 05 / 03 - 06 / 10 - 13 / 22 - 25 / 24 - 27

 • มี.ค. 01 - 04 / 02 - 05 / 08 - 11 / 09 - 12 / 15 - 18 / 16 - 19 / 21 - 24 / 22 - 25 / 23 - 26


 • ปกติ 17,990
  เริ่ม 13,990 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110036
 • โรงแรม

 • เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน - พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1)

 • ธ.ค. 02 - 05 / 07 - 10 / 09 - 12 / 14 - 17 / 15 - 18 / 21 - 24 / 22 - 25 / 28 - 31 / 29 - 01 / 30 - 02

 • ม.ค. 02 - 05 / 04 - 07 / 05 - 08 / 11 - 14 / 13 - 16 / 18 - 21 / 25 - 28 / 27 - 30

 • ก.พ. 01 - 04 / 02 - 05 / 15 - 18 / 17 - 20 / 22 - 25 / 23 - 26 / 24 - 27 / 29 - 03

 • มี.ค. 01 - 04 / 07 - 10 / 09 - 12 / 14 - 17 / 16 - 19 / 22 - 25


 • ปกติ 17,990
  เริ่ม 14,990 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110156
 • โรงแรม

 • เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลส์เต็มวัน (บินเช้า-กลับดึก)

 • พ.ย. 30 - 03

 • ธ.ค. 02 - 05 / 09 - 12 / 18 - 21 / 23 - 26 / 27 - 30 / 29 - 01 / 30 - 02 / 31 - 03

 • ม.ค. 02 - 05 / 03 - 06 / 05 - 08 / 06 - 09 / 07 - 10 / 09 - 12 / 10 - 13 / 12 - 15 / 13 - 16 / 14 - 17 / 16 - 19 / 17 - 20 / 19 - 22 / 20 - 23 / 21 - 24 / 23 - 26 / 23 - 26 / 26 - 29 / 27 - 30 / 28 - 31 / 30 - 02 / 31 - 03

 • ก.พ. 02 - 05 / 03 - 06 / 04 - 07 / 06 - 09 / 07 - 10 / 09 - 12 / 10 - 13 / 11 - 14 / 13 - 16 / 14 - 17 / 16 - 19 / 17 - 20 / 18 - 21 / 20 - 23 / 21 - 24 / 23 - 26 / 24 - 27 / 25 - 28 / 27 - 01 / 28 - 02

 • มี.ค. 01 - 04 / 02 - 05 / 03 - 06 / 05 - 08 / 06 - 09 / 08 - 11 / 09 - 12 / 10 - 13 / 12 - 15 / 13 - 16 / 15 - 18 / 16 - 19 / 17 - 20 / 19 - 22 / 20 - 23 / 22 - 25 / 23 - 26 / 24 - 27 / 26 - 29 / 27 - 30


 • รหัสทัวร์ : NT23110223
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 2 คืน)

 • ธ.ค. 14 - 17

 • ม.ค. 12 - 15 / 19 - 22

 • ก.พ. 15 - 18 / 17 - 20 / 22 - 25

 • มี.ค. 09 - 12


 • รหัสทัวร์ : NT23110224
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

 • ธ.ค. 03 - 06 / 15 - 18 / 21 - 24

 • ม.ค. 06 - 09 / 23 - 26

 • ก.พ. 03 - 06 / 09 - 12 / 15 - 18 / 17 - 20 / 20 - 23 / 25 - 28

 • มี.ค. 01 - 04 / 06 - 09 / 21 - 24


 • รหัสทัวร์ : NT23110225
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW)

 • ธ.ค. 01 - 03 / 03 - 05 / 09 - 11 / 14 - 16 / 22 - 24 / 29 - 31 / 31 - 02

 • ม.ค. 04 - 06 / 12 - 14 / 19 - 21 / 25 - 27 / 28 - 30

 • ก.พ. 04 - 06 / 09 - 11 / 16 - 18 / 22 - 24 / 24 - 26 / 29 - 02

 • มี.ค. 06 - 08 / 08 - 10 / 13 - 15 / 15 - 17 / 21 - 23 / 24 - 26 / 29 - 31


 • รหัสทัวร์ : NT23110227
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

 • ธ.ค. 02 - 04 / 03 - 05 / 10 - 12 / 16 - 18 / 23 - 25

 • ม.ค. 05 - 07 / 13 - 15 / 26 - 28

 • ก.พ. 03 - 05 / 17 - 19 / 24 - 26

 • มี.ค. 02 - 04 / 09 - 11 / 16 - 18 / 23 - 25


 • รหัสทัวร์ : NT23110228
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์

 • ธ.ค. 01 - 03 / 08 - 10 / 09 - 11 / 15 - 17 / 22 - 24 / 29 - 31 / 31 - 02

 • ม.ค. 06 - 08 / 12 - 14 / 19 - 21

 • ก.พ. 02 - 04 / 16 - 18 / 23 - 25 / 25 - 27

 • มี.ค. 01 - 03 / 08 - 10 / 15 - 17 / 22 - 24


 • ลดพิเศษ
  4,000 บาท
  ลดพิเศษ
  3,000 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110227

 • มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
 • 2 วัน 1 คืน
 • รีวิวลูกค้าในเส้นทางนี้

  รีวิวทัวร์ เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ดานัง

  ราคาถุกมากๆๆๆได้หัวหน้าทัวร์เก่งจริงๆๆดุแลลุกทัวร์อย่างดีใช้บริการเน็คทริปมา10ปีแล้วค่ะ


  Pornphan Chamangwipha
  ทริปเวียดนามกลาง ราคา 5,555.-

  รีวิวทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์

  3-6/6/66 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ดานัง บานาฮิลจากNextrip Holidayดีมากๆเลย ทัวร์สนุกราคาย่อมเยาว์จับต้องได้ แอดมินตอบเร็วให้ข้อมูลดีคลายกังวลได้เยอะเลย น่ารักมากๆ และขอชื่มชมไกด์คุณนิกกี้จากDragon Group นะคะ จอยเวอร์ม่วนเวอร์ประทับใจจริงๆค่ะ ชอบๆ 10 10 10


  Call me Natty
  เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน

  รีวิวเวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ดานัง

  สนุกมากค่ะ วิวบานาอิลก็สวยมาก ชอบๆ สิ่งที่ชอยมากคือ กาแฟมะพร้าวและกาแฟเกลือ ที่มารีน่า คาเฟ่ รสชาติอร่อยมาก ส่วนไกด์ท้องถิ่น พูดไทยชัตี ห้วหน้าไกด์ คุณเคน อัธยาศัยดี พูดจาดี ช่วยเหลือดี ให้ความสะดวกทุกอย่าง สรุป ไปหน้านี้ร้อนมากๆ แต่ก็แอปปี้ค่ะคงมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่อื่นกับที่นี่อีกค่ะ


  คุณจุฑามาศ
  เวียดนาม บานาฮิลล์

  รีวิวเวียดนามกลาง บานาฮิลล์

  ใช้บริการกับทาง Next Trip Holiday ครั้งแรก ประทับใจมาก ตั้งแต่แอดมินให้ข้อมูล ตอบเร็วถามได้ ตอบได้ทุกข้อสงสัย กินหรู อยู่สบายในราคาเบา ๆ ไปตามโปรแกรมทัวร์ตรงปก ไม่จกตา หัวหน้าทัวร์น่ารัก ดูแลดีมาก อธิบายสถานที่ต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง เพื่อนร่วมทริปน่ารัก ช่วยกันผลัดกันถ่ายรูปให้ อากาศบนบาน่าฮิลล์กะลังดี ไม่ร้อนไม่หนาว วิวก็สวยมากก (ก.ไก่ล้านตัว) เสียดายเที่ยวยังไม่ครบ ทุกจุด ต้องกลับไปซ้ำ แน่นอนว่าครั้งต่อไปไม่พลาด ไปกับทาง Next Trip Holiday
  อีกแน่นอน


  คุณกิจจาพร
  เวียดนาม 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566

  รีวิวทัวร์ เวียดนามกลาง

  ทริปนี้ไปเวียดนามกลาง เป็นครั้งแรกที่มาเที่ยว รู้สึกประทับใจมาก โดยเฉพาะที่บานาฮิล วิวสวยมาก คนมาเที่ยวกันเยอะ
  และอีกที่ มานั่งเรือกระด้งที่ฮอยอัน เวลาที่เรือหมุนไปมา ตื่นเต้นและสนุกมาก การบริการของไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์เป็นกันเอง อัธยาศัยดี
  รวมทั้งอาหารที่จัดให้มีทั้งอร่อยและไม่อร่อย แต่ที่ชอบที่สุดคือกาแฟมะพร้าวและกาแฟเกลือค่ะ อร่อยมาก ยกนิ้วให้


  Juthamas Rattanaopas
  เวียดนามกลาง ส.ค.66

  รีวิวทัวร์ เวียดนามกลาง

  สวัสดีครับ มารีวิว จองทัวร์ กับ Next trip Holiday โปรแกรม VZD5 10-13 มิถุนายน 2566
  เทียวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ กินหรู อยู่สบาย ทานบุฟเฟ่บน บาน่าฮิลล์ 2 มื้อ
  กรุ๊ปนี้ดูแลโดย บริษัท Check in Group หัวหน้าทัวร์ คุณเจมส์ ดูแลดีตลอดการเดินทาง
  ทั้งวันไปวันกลับก็คอยมายกกระเป๋าลงจากสายพานให้ จัดสรรเวลาได้ยอดเยียม
  ไกด์ท้องถิ่น คุณเกรียง ดูแลลูกทัวร์อย่างดีตั้งแต่ไปถึงสนามบิน คอยถ่ายรูปสวยๆให้กับลูกทัวร์ ต้องการอะไร
  หรือจะไปไหนอย่างไรพร้อมให้ความช่วยเหลือ ท่านใดจะไปเทียวเวียดนาม ติดต่อจองทัวร์กับ Next trip Holiday
  ระบุขอเป็นทัวร์ของ Check in Group หัวหน้าทัวร์คุณเจมส์ และไกค์ท้องถิ่นคุณเกรียง รับรองไม่ผิดหวังครับ
  ปล.จองกับ sale แอดมิน คุณริน ตอบคำถามและแจ้งรายละเอียดได้รวดเร็วทันใจครับ


  Ampol Ruchichananthakun
  เวียดนามกลาง 10-13 มิถุนายน 2566
  วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
  เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

  02-136-9144

  @nexttripholiday