ไปเที่ยวที่ไหนดี?

แชร์

บินเหมาลำ ฉลองเทศกาลปีใหม่ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก
3 วัน 2 คืน

Sold Out

หมดเวลาแล้ว คุณตัดสินใจช้าไป!!

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง
 • รหัสทัวร์ : NT23110062
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน)

 • พ.ย. 30 - 04

 • ม.ค. 04 - 08 / 05 - 09 / 10 - 14 / 12 - 16 / 18 - 22 / 20 - 24 / 25 - 29 / 26 - 30 / 31 - 04

 • ก.พ. 02 - 06 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 29 - 04

 • มี.ค. 02 - 06 / 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 13 - 17 / 15 - 19 / 20 - 24 / 22 - 26


 • รหัสทัวร์ : NT23110063
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน

 • ธ.ค. 02 - 05

 • ม.ค. 05 - 08 / 12 - 15 / 18 - 21 / 19 - 22 / 20 - 23 / 26 - 29

 • ก.พ. 02 - 05 / 23 - 26 / 24 - 27 / 29 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT23110116
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา - พักซาปา 2 คืน

 • พ.ย. 30 - 03

 • ธ.ค. 01 - 04 / 09 - 12 / 14 - 17 / 15 - 18 / 21 - 24 / 23 - 26 / 28 - 31 / 31 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT23110117
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา - พักซาปา 2 คืน

 • พ.ย. 29 - 03

 • ธ.ค. 02 - 06 / 06 - 10 / 09 - 13 / 14 - 18 / 15 - 19 / 16 - 20 / 20 - 24 / 22 - 26 / 23 - 27 / 28 - 01 / 29 - 02 / 30 - 03 / 31 - 04


 • ปกติ 15,990
  เริ่ม 12,990 บาท

  หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่

  091-091-6364 , 091-091-6463 (ตลอดเวลา)

  หรือ
 • ราคาเริ่มต้น
  25,999
 • รหัสทัวร์
  NT23110222
 • ระยะเวลา
  3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • โรงแรม
 • ราคาเริ่มต้น
  25,999 บาท
  รหัสทัวร์
  NT23110222
  ระยะเวลา
  3 วัน 2 คืน
  ระดับที่พัก

  ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยว
  เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • โบสถ์หินซาปา • ช้อปป้ิงไนซ์มาเก็ต - ซาปา • น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซปี ัน • Moana Sapa • หมู่บ้านชาวเขาก๊ัตก๊ต - ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จตุรสับาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย - ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย
 • ช้อป
  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • กิน
  ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด
 • พิเศษ
  พักโรงแรมหรู 5 ดาว 1 คืน
 • พัก
  ระดับ 4 - 5 ดาว

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF

  วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

  นาขั้นบันได ยอดเขาฟานซิปัน แลนด์มาร์กเวียดนามเหนือ

  นาขั้นบันได ยอดเขาฟานซิปัน แลนด์มาร์กเวียดนามเหนือ


  เลือกวันเดินทาง

 • ว่าง จองได้เลย
 • เต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • คุณกำลังเลือก
 • 30 ธ.ค. 66 02 ม.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  25,999
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  32,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  24,999
  Group Size
  26+1
  จำนวนคงเหลือ
  0

  ช่วงวันเดินทาง

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) Group Size จำนวนคงเหลือ
  30 ธ.ค. 66 02 ม.ค. 67
  25,999
  32,999
  24,999
  26+1 0

  ช่วงวันเดินทาง

  30 ธ.ค. 66 02 ม.ค. 67
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  25,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  32,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  24,999
  Group Size
  26+1
  จำนวนคงเหลือ
  0

  โปรแกรมใกล้เคียง

 • รหัสทัวร์ : NT23110062
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน)

 • พ.ย. 30 - 04

 • ม.ค. 04 - 08 / 05 - 09 / 10 - 14 / 12 - 16 / 18 - 22 / 20 - 24 / 25 - 29 / 26 - 30 / 31 - 04

 • ก.พ. 02 - 06 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 29 - 04

 • มี.ค. 02 - 06 / 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 13 - 17 / 15 - 19 / 20 - 24 / 22 - 26


 • รหัสทัวร์ : NT23110063
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน

 • ธ.ค. 02 - 05

 • ม.ค. 05 - 08 / 12 - 15 / 18 - 21 / 19 - 22 / 20 - 23 / 26 - 29

 • ก.พ. 02 - 05 / 23 - 26 / 24 - 27 / 29 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT23110116
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา - พักซาปา 2 คืน

 • พ.ย. 30 - 03

 • ธ.ค. 01 - 04 / 09 - 12 / 14 - 17 / 15 - 18 / 21 - 24 / 23 - 26 / 28 - 31 / 31 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT23110117
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา - พักซาปา 2 คืน

 • พ.ย. 29 - 03

 • ธ.ค. 02 - 06 / 06 - 10 / 09 - 13 / 14 - 18 / 15 - 19 / 16 - 20 / 20 - 24 / 22 - 26 / 23 - 27 / 28 - 01 / 29 - 02 / 30 - 03 / 31 - 04


 • ปกติ 15,990
  เริ่ม 12,990 บาท
  ลดพิเศษ
  3,000 บาท

  คนที่ดูทัวร์นี้ยังดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

 • รหัสทัวร์ : NT23110062
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน)

 • พ.ย. 30 - 04

 • ม.ค. 04 - 08 / 05 - 09 / 10 - 14 / 12 - 16 / 18 - 22 / 20 - 24 / 25 - 29 / 26 - 30 / 31 - 04

 • ก.พ. 02 - 06 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 29 - 04

 • มี.ค. 02 - 06 / 06 - 10 / 07 - 11 / 08 - 12 / 13 - 17 / 15 - 19 / 20 - 24 / 22 - 26


 • รหัสทัวร์ : NT23110063
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน - พักซาปา 2 คืน

 • ธ.ค. 02 - 05

 • ม.ค. 05 - 08 / 12 - 15 / 18 - 21 / 19 - 22 / 20 - 23 / 26 - 29

 • ก.พ. 02 - 05 / 23 - 26 / 24 - 27 / 29 - 03


 • รหัสทัวร์ : NT23110235
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว

 • พ.ย. 30 - 03

 • ธ.ค. 01 - 04 / 07 - 10 / 08 - 11 / 09 - 12 / 14 - 17 / 15 - 18 / 21 - 24 / 22 - 25 / 28 - 31 / 29 - 01 / 29 - 01 / 30 - 02 / 31 - 03

 • ม.ค. 11 - 14 / 12 - 15 / 18 - 21 / 25 - 28

 • ก.พ. 01 - 04 / 02 - 05 / 16 - 19 / 22 - 25 / 23 - 26 / 29 - 03

 • มี.ค. 01 - 04 / 07 - 10 / 08 - 11 / 14 - 17 / 15 - 18 / 21 - 24 / 22 - 25


 • รหัสทัวร์ : NT23110236
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พักดี 4 ดาว

 • ธ.ค. 02 - 05 / 16 - 19 / 23 - 26

 • ม.ค. 05 - 08 / 06 - 09 / 13 - 16

 • ก.พ. 03 - 06 / 17 - 20

 • มี.ค. 02 - 05 / 09 - 12 / 16 - 19 / 23 - 26


 • รหัสทัวร์ : NT23110329
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว (บินตรงเชียงใหม่-ฮานอย)

 • พ.ย. 30 - 03

 • ธ.ค. 02 - 05 / 07 - 10 / 09 - 12 / 14 - 17 / 21 - 24 / 28 - 31 / 29 - 01 / 30 - 02 / 31 - 03

 • ม.ค. 04 - 07 / 10 - 13 / 11 - 14 / 18 - 21 / 25 - 28

 • ก.พ. 01 - 04 / 15 - 18 / 22 - 25 / 23 - 26 / 24 - 27 / 29 - 03

 • มี.ค. 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24


 • ปกติ 16,999
  เริ่ม 14,999 บาท
 • รหัสทัวร์ : NT23110545
 • โรงแรม

 • เวียดนามเหนือ ซุปตาร์...ซาปา ฮาลอง DAY CRUISE

 • ธ.ค. 07 - 11 / 08 - 12 / 09 - 13 / 13 - 17 / 14 - 18 / 21 - 25 / 29 - 02 / 30 - 03 / 31 - 04

 • ม.ค. 03 - 07 / 11 - 15 / 12 - 16 / 13 - 17 / 17 - 21 / 19 - 23 / 24 - 28 / 26 - 30 / 27 - 31

 • ก.พ. 01 - 05 / 02 - 06 / 03 - 07 / 21 - 25 / 22 - 26 / 23 - 27 / 24 - 28 / 28 - 03 / 29 - 04

 • มี.ค. 01 - 05 / 06 - 10 / 08 - 12 / 09 - 13 / 13 - 17 / 14 - 18 / 16 - 20 / 21 - 25 / 23 - 27


 • รีวิวลูกค้าในเส้นทางนี้

  รีวิวทัวร์ เวียดนาม ซาปา

  ประทับใจมากๆค่ะ อาหารการกินอิ่มทุกมื้อ ไกด์น่ารักมาก คนขับรถก็ขับดีมากๆขนาดขึ้นเขายังไม่เมารถเลย
  จัดสรรเวลาท่องเที่ยวได้ดี พี่เพื่อนๆร่วมกรุ๊ปน่ารักนิสัยดีกันทุกๆคนเลยค่ะ ไม่เหมือนคนแปลกหน้า เป็นเหมือนพี่น้องที่รู้จักจักกันมาก่อน สนุกและประทับใจค่ะ


  คุณ อมรรัตน์ เกตุทอง
  เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 10-13 ต.ค.66
  วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
  เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

  02-136-9144

  @nexttripholiday