ไปเที่ยวที่ไหนดี?

แชร์
 • ราคาเริ่มต้น
  13,999
 • รหัสทัวร์
  NT23110384
 • ระยะเวลา
  3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน
 • โรงแรม
 • ราคาเริ่มต้น
  13,999 บาท
  รหัสทัวร์
  NT23110384
  ระยะเวลา
  3 วัน 2 คืน
  ระดับที่พัก

  ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยว
  โฮจิมินห์ซิตี้ • ฟานเทียด(มุยเน่) - มุยเน่ • ล าธารนางฟ้า • น่ังรถจี๊ปสู่ทะเลทรายขาว • ร้านเยื่อไผ่ • ดาลัด • Lumiere Light Garden • ช้อปป้ิงตลาดไนท์บารซ่า - ดาลัด • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • น้าตกดาตันลา • น่ังกระเช้าวัดต๊ักลัม • โฮจิมินห์ซิตี - ไปรษณีย์กลาง • โบสถ์นอร์ธเธอดัม • โฮจิมินห์
 • ช้อป
  ช้อปป้ิงตลาดไนท์บารซ่า
 • กิน
  BBQ BUFFET เสิร์ฟพร้อม ไวน์แดงดาลัด
 • พิเศษ
  ฟรีนั่งรถจิ๊บ
 • พัก
  ระดับ 4 ดาว

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ PDF

  เลือกวันเดินทาง

 • ว่าง จองได้เลย
 • เต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • คุณกำลังเลือก
 • 09 ธ.ค. 66 12 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  14,999
  ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
  18,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  13,999
  Group Size
  23+1
  จำนวนคงเหลือ
  0

  รายละเอียดทัวร์

  มหัศจรรย์...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน

  ช่วงวันเดินทาง

  เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) Group Size จำนวนคงเหลือ
  09 ธ.ค. 66 12 ธ.ค. 66
  14,999
  18,999
  13,999
  23+1 0
  21 ธ.ค. 66 24 ธ.ค. 66
  14,999
  18,999
  13,999
  25+1 21

  ช่วงวันเดินทาง

  09 ธ.ค. 66 12 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  14,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  18,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  13,999
  Group Size
  23+1
  จำนวนคงเหลือ
  0
  21 ธ.ค. 66 24 ธ.ค. 66
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3ท่าน)
  14,999
  ผู้ใหญ่ (พัก2-3 ท่าน)
  18,999
  เด็ก (ไม่มีเตียง)
  13,999
  Group Size
  25+1
  จำนวนคงเหลือ
  21

  โปรแกรมใกล้เคียง

 • รหัสทัวร์ : NT23110046
 • โรงแรม

 • เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน)

 • ธ.ค. 01 - 04 / 02 - 05 / 14 - 17 / 22 - 25 / 29 - 01

 • ม.ค. 04 - 07 / 11 - 14 / 19 - 22 / 26 - 29

 • ก.พ. 01 - 04 / 23 - 26

 • มี.ค. 01 - 04 / 07 - 10 / 15 - 18 / 21 - 24


 • รหัสทัวร์ : NT23110389
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินตรงเชียงใหม่)

 • ธ.ค. 30 - 02

 • ม.ค. 11 - 14 / 25 - 28

 • ก.พ. 01 - 04 / 08 - 11 / 15 - 18 / 24 - 27

 • มี.ค. 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24 / 28 - 31


 • รหัสทัวร์ : NT23110447
 • โรงแรม

 • ญาจาง ดาลัด วินเพิร์ลแลนด์

 • ธ.ค. 22 - 25 / 29 - 01

 • ม.ค. 19 - 22 / 26 - 29

 • ก.พ. 02 - 05

 • มี.ค. 01 - 04 / 08 - 11 / 15 - 18 / 22 - 25 / 29 - 01


 • รหัสทัวร์ : NT23110532
 • โรงแรม

 • เวียดนามใต้ ซุปตาร์...ญาจาง ดาลัด ไหมพี่จ๋าา

 • ธ.ค. 15 - 18 / 29 - 01

 • ม.ค. 12 - 15

 • ก.พ. 02 - 05

 • มี.ค. 01 - 04 / 22 - 25 / 29 - 01


 • รหัสทัวร์ : NT23110549
 • โรงแรม

 • เวียดนามใต้ ซุปตาร์...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด มันดือมาก...!!

 • ธ.ค. 02 - 05 / 08 - 11 / 15 - 18 / 21 - 24 / 28 - 31 / 30 - 02

 • ม.ค. 05 - 08 / 12 - 15 / 18 - 21 / 25 - 28

 • ก.พ. 02 - 05 / 22 - 25 / 29 - 03

 • มี.ค. 08 - 11 / 14 - 17 / 22 - 25


 • คนที่ดูทัวร์นี้ยังดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

 • รหัสทัวร์ : NT23110046
 • โรงแรม

 • เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน)

 • ธ.ค. 01 - 04 / 02 - 05 / 14 - 17 / 22 - 25 / 29 - 01

 • ม.ค. 04 - 07 / 11 - 14 / 19 - 22 / 26 - 29

 • ก.พ. 01 - 04 / 23 - 26

 • มี.ค. 01 - 04 / 07 - 10 / 15 - 18 / 21 - 24


 • รหัสทัวร์ : NT23110389
 • โรงแรม

 • มหัศจรรย์...เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (บินตรงเชียงใหม่)

 • ธ.ค. 30 - 02

 • ม.ค. 11 - 14 / 25 - 28

 • ก.พ. 01 - 04 / 08 - 11 / 15 - 18 / 24 - 27

 • มี.ค. 07 - 10 / 14 - 17 / 21 - 24 / 28 - 31


 • รหัสทัวร์ : NT23110447
 • โรงแรม

 • ญาจาง ดาลัด วินเพิร์ลแลนด์

 • ธ.ค. 22 - 25 / 29 - 01

 • ม.ค. 19 - 22 / 26 - 29

 • ก.พ. 02 - 05

 • มี.ค. 01 - 04 / 08 - 11 / 15 - 18 / 22 - 25 / 29 - 01


 • รหัสทัวร์ : NT23110549
 • โรงแรม

 • เวียดนามใต้ ซุปตาร์...โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด มันดือมาก...!!

 • ธ.ค. 02 - 05 / 08 - 11 / 15 - 18 / 21 - 24 / 28 - 31 / 30 - 02

 • ม.ค. 05 - 08 / 12 - 15 / 18 - 21 / 25 - 28

 • ก.พ. 02 - 05 / 22 - 25 / 29 - 03

 • มี.ค. 08 - 11 / 14 - 17 / 22 - 25


 • วันนี้เปิดบริการ 09.00-18.00 น.
  เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์พร้อมให้บริการ

  02-136-9144

  @nexttripholiday