Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าอิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,899.- บิน VZ

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าอิลล์ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 12,899.- บิน VZ
บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื้อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก-บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ-วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
สู่เมืองเว้ -ชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อย-สู่ วัดเทียนมู๋-ไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมาย-ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมือง-ชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม-พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม-เยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุด-นั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม-ชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour -ชมพระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ -สะพานสีทองหรือสะพานมือยก -หาดหมีเคว (My Khe Beach)-ชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains -ชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน -หมู่บ้านกั๊มทาน -กิจกรรม นั่งเรือกระด้ง -สู่ เมืองฮอยอัน -ชม สะพานญี่ปุ่น -ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ-ชม สะพานแห่งความรัก -ชม รูปปั้นปลามังกร -สะพานมังกรไฟ-เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง -ละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน

เดินทางช่วง

30 มี.ค. 65 - 25 มี.ค. 66 ( 75 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

VZD2
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 65 - 6 เม.ย. 65 83,555 101,555 แสดง - 0
Sold Out
6 เม.ย. 65 - 13 เม.ย. 65 86,555 104,555 แสดง - 0
Sold Out
8 เม.ย. 65 - 15 เม.ย. 65 86,555 104,555 แสดง - 0
Sold Out
11 เม.ย. 65 - 18 เม.ย. 65 86,555 104,555 แสดง - 0
Sold Out
2 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
4 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
9 มิ.ย. 65 - 12 มิ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
10 มิ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
11 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
16 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
18 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
23 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
25 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ค. 65 - 13 ก.ค. 65 12,899 17,799 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ค. 65 - 24 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ค. 65 - 25 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
4 ส.ค. 65 - 7 ส.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
6 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
11 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
12 ส.ค. 65 - 15 ส.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
20 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
27 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
3 ก.ย. 65 - 6 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
17 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
1 ต.ค. 65 - 4 ต.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
8 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
23 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
2 พ.ย. 65 - 5 พ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
6 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
9 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
13 พ.ย. 65 - 16 พ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
20 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 15,899 20,799 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 15,899 20,799 แสดง - 0
Sold Out
14 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
25 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 15,899 20,799 แสดง - 0
Sold Out
31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 21,899 26,799 แสดง - 0
Sold Out
12 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
15 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
18 ม.ค. 66 - 21 ม.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
19 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66 15,899 20,799 แสดง - 0
Sold Out
5 มี.ค. 66 - 8 มี.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
8 มี.ค. 66 - 11 มี.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
12 มี.ค. 66 - 15 มี.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 14,899 19,799 แสดง - 0
Sold Out
19 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
20 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
21 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 13,899 18,799 แสดง - 0
Sold Out