Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY ซุปตาร์ ชมเมืองเก่า หน้าร้อนนี้พี่แซ่บ 5วัน 3คืน เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 66 เริ่มต้น 33,888.- บิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

OSAKA KYOTO NAGOYA FREEDAY ซุปตาร์ ชมเมืองเก่า หน้าร้อนนี้พี่แซ่บ 5วัน 3คืน เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 66 เริ่มต้น 33,888.- บิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
อาหารของโรงแรม
เยือน วัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง ที่คนไทยนิยมเรียก ชม สวนป่าไผ่ ชื่อดังของอาราชิยาม่า ที่มาแล้วไม่ควรพลาด ย่านเมืองเก่าโอมิฮะจิมัง บ้านเรือนเก่าแก่ของบรรดาพ่อค้าที่สร้างขึ้นสมัยเอโดะ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน
โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น – เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – จังหวัดชิงะ – ย่านเมืองเก่าโอมิฮะจิมัง – เมืองนาโกย่า – ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ - เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองโอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซื้อ OPTION TOUR ตามอัธยาศัย

เดินทางช่วง

5 พ.ค. 66 - 1 ก.ค. 66 ( 23 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

XJ067
เริ่มต้น
33,888 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66 35,888 45,788 แสดง - 0
6 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
7 พ.ค. 66 - 11 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
12 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
13 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
15 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
18 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
20 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
21 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
24 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
27 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
2 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
3 มิ.ย. 66 - 7 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
9 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
10 มิ.ย. 66 - 14 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
12 มิ.ย. 66 - 16 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
13 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
16 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
17 มิ.ย. 66 - 21 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
20 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
23 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
24 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 33,888 43,788 แสดง - 0
27 มิ.ย. 66 - 1 ก.ค. 66 33,888 43,788 แสดง - 0