Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

NETHERLAND FRANCE BELGIUM 8วัน 6คืน เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 66 ราคา 79,990.- บิน EVA AIR (BR)

NETHERLAND FRANCE BELGIUM 8วัน 6คืน เดินทาง ก.ย. - พ.ย. 66 ราคา 79,990.- บิน EVA AIR (BR)
เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพรแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – รูเบนส์เฮ้าส์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม - จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส - เมืองลีล - เมืองลีล – จัตุรัส Place du Général de Gaulle – อาคาร Vieille Bourse – พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ (Palais Beaux-Arts) - เมืองปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช - เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์
เมืองอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร – พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ - โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง - หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk – แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม - เมืองเฮก – พิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ – วังสันติภาพ – เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์ - Euromast Tower - เมืองแอนต์เวิร์ป - เมืองแอนต์เวิร์ป – อาสนวิหารพรแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt – รูเบนส์เฮ้าส์ – เมืองบรัสเซลส์ – อะโตเมียม - จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส - เมืองลีล - เมืองลีล – จัตุรัส Place du Général de Gaulle – อาคาร Vieille Bourse – พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ (Palais Beaux-Arts) - เมืองปารีส - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช - เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

เดินทางช่วง

14 ก.ย. 66 - 5 ต.ค. 66 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGAMS2303BR
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 79,990 91,990 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 85,990 97,990 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 66 - 5 ต.ค. 66 85,990 97,990 แสดง - 0
Sold Out