Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

GEORGIA จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ 8วัน 5คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 51,990.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

GEORGIA จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ 8วัน 5คืน เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 51,990.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)
พิเศษ ... เมนู คาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส
เมืองบอร์โจมี่ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอร์โจมี่ - เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ - ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่
ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – ย่านเมืองเก่า – เมโทร ซิตี้ มอลล์ - ถ้ำโพรมีเทียส – เมืองคูไตซี – อารามจีลาติ – วิหารบากราติ – น้ำพุแห่งโคลชิส - เมืองบอร์โจมี่ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – สวนบอร์โจมี่ - เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – เมืองทบิลิซี - สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ

เดินทางช่วง

14 มี.ค. 66 - 26 มิ.ย. 66 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGBUS2303TK
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 55,990 66,490 แสดง - 0
Sold Out
17 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 56,990 67,490 แสดง - 0
Sold Out
20 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66 56,990 67,490 แสดง - 0
Sold Out
22 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66 56,990 67,490 แสดง - 0
Sold Out
24 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 57,990 68,490 แสดง - 0
Sold Out
15 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 54,990 65,490 แสดง - 0
Sold Out
18 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 51,990 62,490 แสดง - 0
Sold Out
8 มิ.ย. 66 - 15 มิ.ย. 66 54,990 65,490 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 66 - 22 มิ.ย. 66 54,990 65,490 แสดง - 0
Sold Out
19 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 54,990 65,490 แสดง - 0
Sold Out