Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

FRANCE ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน เดินทาง พย.-ธค. 65 ราคาเริ่มต้น 49,990.- บิน ETIHAD AIRWAYS (EY) ZGCDG-2205EY

FRANCE ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ 7วัน 4คืน เดินทาง พย.-ธค. 65 ราคาเริ่มต้น 49,990.- บิน ETIHAD AIRWAYS (EY) ZGCDG-2205EY
เมนูพิเศษ!! หอยเอสคาโก้
มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส-อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช-หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ เอาท์เล็ท ลาวาเล่
กรุงปารีส – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช-มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส-อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ เอาท์เล็ท ลาวาเล่

เดินทางช่วง

17 พ.ย. 65 - 14 ธ.ค. 65 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGCDG2205EY
เริ่มต้น
49,990 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
17 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 49,990 58,890 แสดง - 0
24 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 49,990 58,890 แสดง - 0
3 ธ.ค. 65 - 9 ธ.ค. 65 51,990 60,890 แสดง - 0
8 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 51,990 60,890 แสดง - 0