Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

INDIA อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 6 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 21,990.- บิน SPICEJET (SG)

INDIA อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี 6 วัน 3 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคาเริ่มต้น 21,990.- บิน SPICEJET (SG)
ภัตตาคาร , อาหารของโรงแรม
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ทพระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล–ซิตี้พาเลส–วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ–อัลเบิร์ตฮอลล์ - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท
เมืองชัยปุระ – ฮาวา มาฮาล–ซิตี้พาเลส–วัดพระพิฆเนศโมติดุงกริ–อัลเบิร์ตฮอลล์ - เมืองชัยปุระ –ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท – พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ทพระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal” - เมืองอัครา – ทัชมาฮาล –อัครา ฟอร์ท - เมืองเดลี – กุตับมีนาร์ – ประตูเมืองอินเดีย – ตลาดพื้นเมืองจันปาท

เดินทางช่วง

16 พ.ย. 65 - 3 เม.ย. 66 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDEL2201SG
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
16 พ.ย. 65 - 21 พ.ย. 65 21,990 26,990 แสดง - 0
Sold Out
1 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 23,990 28,990 แสดง - 0
Sold Out
8 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 23,990 28,990 แสดง - 0
Sold Out
29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 25,990 31,990 แสดง - 0
Sold Out
30 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66 25,990 31,990 แสดง - 0
Sold Out
25 ม.ค. 66 - 30 ม.ค. 66 22,990 27,990 แสดง - 0
Sold Out
10 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66 22,990 27,990 แสดง - 0
Sold Out
24 ก.พ. 66 - 1 มี.ค. 66 22,990 27,990 แสดง - 0
Sold Out
2 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66 23,990 28,990 แสดง - 0
Sold Out
17 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 22,990 27,990 แสดง - 0
Sold Out
24 มี.ค. 66 - 29 มี.ค. 66 22,990 27,990 แสดง - 0
Sold Out
29 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66 22,990 27,990 แสดง - 0
Sold Out