Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144

KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม 6วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 66 ราคา 25,990.- บิน SPICEJET (SG)

KASHMIR แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม 6วัน 3คืน เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 66 ราคา 25,990.- บิน SPICEJET (SG)
แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท
แคชเมียร์ - แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ สวนนิชาท

เดินทางช่วง

23 มี.ค. 66 - 2 พ.ค. 66 ( 8 ช่วงวันเดินทาง )

จำนวนวัน

6 วัน 3 คืน

สายการบิน

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGSXR2301SG
เริ่มต้น
25,990 บาท

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
23 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66 25,990 30,990 แสดง - 0
28 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 25,990 30,990 แสดง - 0
30 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66 25,990 30,990 แสดง - 0
4 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 26,990 31,990 แสดง - 0
11 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 29,990 34,990 แสดง - 0
12 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 29,990 34,990 แสดง - 0
13 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 29,990 34,990 แสดง - 0
27 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 28,990 33,990 แสดง - 0