Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ตุรกี
พบ
154 ช่วงวันเดินทาง จาก 31 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
TURKIYE SPRING FLOWER 8 วัน 5 คืน เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 66 เริ่มต้น 28,888.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST85W515
เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองอิซเมียร์ - ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

28,888
MERHABA TüRKIYE อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย  9วัน 6คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 28,999.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TTK06
ถ่ายรูปเช็คอิน! สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ม้าไม้เมืองทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย สุลต่านฮานี นครใต้ดินชาดัค ปราสาทหินยูชิซาร์ หุบเขานกพิราบ หุบเขาเกอเรเม สุสานอตาเติร์ก ทะเลสาบเกลือ หมู่บ้านสีสัน Balat old houses หอคอยกาลาตา ท่าเรือกาลาตา ช้อปปิ้งของพื้นเมือง โรงงานทอพรม เครื่องเพชร เครื่องปั้นดินเผา และ อีกมากมาย
เมืองอิสตันบลู – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ - เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้ายเมืองคอนย่า - สุลต่านฮานี – เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย – Option! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย – นครใต้ดินชาดัค - ปราสาทหินยูชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - เมืองอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟแลนโบลู - เมืองอิสตันบูล - ตลาดเครื่องเทศ - อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสทักซิมสแควร์ - หมู่บ้านสีสัน Balat – หอคอยกาลาตา - ท่าเรือกาลาตา -

เริ่มต้น

28,999
TURKIYE เบากระเป๋า เที่ยวเกินคุ้ม 8 วัน 5 คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 25,555.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST85W514
เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองไกเซรี - ภูเขาเออร์ซีเยส - เมืองคัปปาโดเกีย - ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองไกเซรี - ภูเขาเออร์ซีเยส - เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล
อาหารของโรงแรม
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

29,888
TURKIYE ตุรเคีย อิสตันบูล ชานัคคาเล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา 9วัน 6คืน เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 66 ราคา 29,990.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 8 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2308TK
เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานเซรามิก– โรงงานทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู - หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู - ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมหวาน – จัตุรัสทักซิมสแควร์ - ย่านบาลัต – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต
อาหารของโรงแรม
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

29,990
Turkiye เที่ยวสุดฟิน 8 วัน 5 คืน เดินทาง มี.ค. 66 ราคา 33,333.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST85TK12
เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองไกเซรี (KAYSERI) - ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES) - เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) - - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - ตลาดเครื่องเทศ - เมืองอังการา - เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองไกเซรี (KAYSERI) - ภูเขาเออร์ซีเยส (MT.ERCIYES) - เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) - เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล - หอคอยกาลาตา - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - จัตุรัสทักซิม
อาหารของโรงแรม
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

33,333
TURKISH BEST VALUE ตุรกี  9 วัน 6 คืน เดินทาง ก.พ. 66  ราคา 33,999.- บิน TURKISH AIRLINE (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST15
คัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ ระบำ Belly Dance - สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – ปราสาทอังการา - นครใต้ดิน –โรงงาน เซรามิค -คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่ -ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองเอฟฟิซุส– อิซเมียร์
เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – ปราสาทอังการา -คัปปาโดเกีย – เมืองเกอราเม่ –โรงงานพรม / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance-นครใต้ดิน –โรงงาน เซรามิค /เครื่องประดับ– หุบเขานกพิราบ– หุบเขาอุซิซาร์-คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองเอฟฟิซุส– อิซเมียร์-เมืองบูซาร์– จุดชมวิวเมืองบูร์ซ่า – หมู่บ้านUnescoCumalikizik– อิสตันบูล
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

33,999
ตุรเคีย ซุปตาร์...Winter in Turkiye 8 วัน 5 คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 34,888.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ISTTK0123
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัมผัสความยิ่งใหญ่ของสุเหร่าสีน้ำเงิน ปราสาทปุยฝ้ายที่ปามุคคาเล่ ชม ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
นครอิสตันบูล – ฮิปโปโดรม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปิ - เมืองอังการ่า - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย - โรงงานเครื่องประดับ -โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค- เมืองเกอราเม่–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - คาราวานสไลน์ –เมืองคอนย่า– โรงงานคอตตอน – เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส–ปราสาทปุยฝ้าย - ร้านขนมTurkish Delight–เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ โรงงานผลิตเครื่องหนัง–เมืองเปอร์กามัม–เมืองชานัคคาเล่–ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล เมืองอิสตันบูล–ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ภัตตาคารท้องถิ่น
ก.พ. - 66

เริ่มต้น

34,888
TURKIYE SPRING & TULIP 9 วัน 6 คืน เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 66 เริ่มต้น 35,555.- บิน TURKISH AIRLINE (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST96TK13
เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - หุบเขาเดฟเรนท์ - นครใต้ดินซาดัค - เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - จัตุรัสโคนัค - หอนาฬิกาอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - ชมวิวเมืองอิสตันบูลที่เนินเขา CAMLICA - มัสยิดซูเลย์มานีเย - สไปร์ทมาร์เก็ต - หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม - - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - หุบเขาเดฟเรนท์ - นครใต้ดินซาดัค - เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาอุซิซาร์ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองอิสปาร์ต้า - *สวนดอกไม้ หรือ สวนผลไม้ - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองอิซเมียร์ - ตลาดเคเมอราติ - ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - จัตุรัสโคนัค - หอนาฬิกาอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล - ชมวิวเมืองอิสตันบูลที่เนินเขา CAMLICA - มัสยิดซูเลย์มานีเย - สไปร์ทมาร์เก็ต - หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

35,555
TURKEY DELIGHT ตุรกี ดีไลท์ 8 วัน 5 คืน เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 66 ราคา 35,988.- บิน เตอร์ กิชแอร์ไลน์ TK

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURDL8DTK
ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส –ชมโรงงานเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซึ - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight- อลาคาตี Alacati -เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - นครใต้ดิน –โรงงานทอพรหม(UNDERGROUND CITY)- “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-คาเฟ่รากา เมเดรเซ CAFER AGA MEDRESESI -เมืองหลวง อังการ่า - ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน –โรงงานทอพรหม(UNDERGROUND CITY)- “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย - ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส –ชมโรงงานเครื่องหนัง - เมืองคูซาดาซึ Kusadasi - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight- อลาคาตี Alacati -เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT & FENNER

เริ่มต้น

35,988
TURKIYE ตุรเคีย WOW!! WOW!! WOW!! 9D 6N เดินทาง ก.พ. - เม.ย. 66 ราคา 35,999.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST96TK10
นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นสู่เนินเขาเปียลอททึ - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - เมืองอังการา -มัสยิดโคจาเท็ป - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-ภูเขาเออร์ซีเยส -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินซาดัค - เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส- ผ่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช -ตลาดสไปร์ท
เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-ภูเขาเออร์ซีเยส -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดินซาดัค - หุบเขาอุชิซาร์- ระบำหน้าท้อง - นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นสู่เนินเขาเปียลอททึ - ท่องเที่ยวย่าน BALAT - เมืองอังการา -มัสยิดโคจาเท็ป - เมืองคัปปาโดเกีย - หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค- เมืองคอนย่า -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคา - เมืองเฮียราโพลิส+ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคูซาดาซี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี -ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส- ผ่านชมพระราชวังโดลมาบาห์เช -ตลาดสไปร์ท - เมืองอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - หอคอยกาลาตา - จัตุรัสทักซิม
ก.พ. - 66
มี.ค. - 66

เริ่มต้น

35,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 31 โปรแกรม