Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ตุรกี
พบ
114 ช่วงวันเดินทาง จาก 30 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
WONDER -3 TURKEY ตุรกี นอนบาห์เรน 8 วัน 6 คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคา 36,988.- บิน GULF AIR (GF)

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Gulf Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURNDOM8DMS
ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-โรงงานทอพรม-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองเครื่องปั้นดินเผา เอวานอส-ระบำหน้าท้อง - OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–– สไปซ์มาร์เก็ต
ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย แวะถ่ายรูปสุเหร่าสีน้ำเงิน - เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า -เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-โรงงานทอพรม-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองเครื่องปั้นดินเผา เอวานอส-ระบำหน้าท้อง - OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–– สไปซ์มาร์เก็ต
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

29,988
HI LIKE TURKIYE ตุรเคีย 8วัน 5คืน เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 27,888.- บิน มาฮานแอร์ (W5)  IST86W5-7

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST86W57
ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง *ขึ้นบอลลูน*ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย แวะถ่ายรูปกับม้าไม้ริมทะเลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรเคีย ชมความสวยงามของปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน ชมระบำหน้าท้อง การแสดงพื้นเมือง ที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรเคีย
อิสตันบูล(ประเทศตุรเคีย)-ตลาดสไปร์ท - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - พระราชวังทอปกาปี -เมืองอังการา-เมืองอังการา -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-ทะเลสาบเกลือ -นครใต้ดินชาดัค-หุบเขาอุซิซาร์-หมู่บ้านอวานอส- ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)-เมืองคัปปาโดเกีย- * OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย * -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค-เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ -เมืองคูซาดาซี-เมืองเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-บ้านพระแม่มารี -วิหารอะโครโปลิส - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

30,888
TURKEY BEST PRICE  ตุรเคีย 8วัน 5คืน เดินทาง สค.-ตค. 65 ราคารเริ่มต้น 28,999.- บิน MAHAN AIR (W5) IST14

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST14
อิสตันบูล - BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – ทอปกาปี -คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน -หุบเขาอุซิซาร์ –คอนย่า – ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง – บูร์ซ่าร์ – สุเหร่าสีเขียว – ตลาดผ้าไหม
อิสตันบูล - BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – ฮาเจีย โซเฟีย – ทอปกาปี – อังการ่า-คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ - ระบำ Belly Dance-หุบเขาอุซิซาร์ –คอนย่า – ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาซี – เมืองเอฟฟิซุส
อาหารของโรงแรม
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

30,999
Beautiful Turkiye ตุรเคีย 8 วัน 5 คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 33,339.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST85W58
ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง -*ขึ้นบอลลูน*ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย -ชมความงามของปราสาทปุยฝ้าย น้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน -ชมระบำหน้าท้อง การแสดงพื้นเมือง ที่สวยงาม ศิลปะที่โดดเด่นของชาวตุรเคีย -แวะถ่ายรูปกับม้าไม้ริมทะเลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของตุรเคีย นั่งกระเช้าขึ้นเขาเออร์ซีเยสชมวิวบนยอดเขา
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย -สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี -เมืองอังการา - เมืองอังการา -ทะเลสาบเกลือ - เมืองไกเซรี(KAYSERI) -ภูเขาเออร์ซีเยส(MT.ERCIYES) - เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-ชมโชว์ระบำหน้าท้อง -เมืองคัปปาโดเกีย- * OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย * -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส- หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค- เมืองคอนย่า -เมืองปามุคคาเล่-เมืองเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย -เมืองอิสตันบูล- หอคอยกาลาตา
ภัตตาคาร , อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

31,999
UNSEEN TURKIYE ตุรเคีย 8 วัน 5 คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคา 32,999.- บิน Mahan Air (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD221246
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า - เมืองโบลู-เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟิซุส-กรุงอิสตันบูล - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่คัปปาโดเกีย
เมืองโบลู - เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า- เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซึ - เมืองคูซาดาซึ–เมืองโบราณเอฟิซุส-กรุงอิสตันบูล
ภัตตาคารพื้นเมือง
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

32,999
TURKIYE SO COOL ตุรเคีย 10 วัน 7 คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 33,999.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST107W59
เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-นครใต้ดินชาดัค- หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - เมืองคัปปาโดเกีย -*OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย*-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค- เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี -ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน
เมืองอังการา - มัสยิดโคจาเท็ป - เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ -เมืองคัปปาโดเกีย(CAPPADOCIA)-นครใต้ดินชาดัค- หุบเขาอุซิซาร์ - หมู่บ้านอวานอส - เมืองคัปปาโดเกีย -*OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย*-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาพาซาแบค- เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - เมืองปามุคคาเล่ -เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส -ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคูซาดาซี-บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองคูซาดาซี -ย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - เมืองชานัคคาเล่ - อุทยานแห่งชาติทรอย -เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดสไปร์ท
อาหารของโรงแรม
พ.ย. - 65
ธ.ค. - 65

เริ่มต้น

33,999
TURKEY DELIGHT ตุรกี ดีไลท์ 8วัน 5คืน เดินทาง ก.ย. - ธ.ค. 65 ราคา 34,988.- บิน TURKIST AIRLINE (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURNDOM8DTK
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน -ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ขึ้นบอลลูน-หุบเขาอุซิซาร์
อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม- สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เมืองหลวง อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake)-นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY)- “ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย-ขึ้นบอลลูน-ชมโรงงานจิวเอวร์รี่และโรงงานเซรามิค- เกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย –เมืองเฮียราโพลิส- ชมโรงงานคอตตอน -เมืองโบราณเอฟฟิซุส -ชมโรงงานท่อพรม - เมืองคูซาดาซึKusadasi-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ -โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-ร้านขนม Turkish Delight-เมืองโบราณเปอร์กามัม-วิหารแดง คึซึลอัฟลู-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ย่าน BALAT & FENNER
เครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง ระบำหน้าท้อง”หรือ Belly Dance

เริ่มต้น

36,988
WONDER-3 TURKIYE วันเดอร์-3 ตุรเคีย (นอนบาห์เรน) 8 วัน 6 คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคา 36,988.- บิน GULF AIR (GF)

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Gulf Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURWONDER3
เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-ระบำหน้าท้อง-OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-สุเหร่าสีน้ำเงิน –ฮิปโปโดรม
บาห์เรน-เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-โรงงานทอพรม-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองเครื่องปั้นดินเผา เอวานอส-ระบำหน้าท้อง-OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-สุเหร่าสีน้ำเงิน –ฮิปโปโดรม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อาหารของโรงแรม,ภัตตาคาร

เริ่มต้น

36,988
WONDER-2 TURKIYE วันเดอร์-2 ตุรเคีย เที่ยวตุรเคียเต็มอิ่มไม่ต้องรีบ 8 วัน 5 คืน  เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 65 ราคา 35,988.- บิน กัลฟ์แอร์ (GF)

จำนวนวัน

8 วัน 7 คืน

สายการบิน

 Gulf Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURWONDER2
เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-อิสตันบูล-ล่องเรือบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน-คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ระบำหน้าท้อง
เมืองอิสตันบูล-ล่องเรือบอสฟอรัส - สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์คเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียวเท่านั้น-เมืองอังการ่า-เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-โรงงานทอพรม-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองเครื่องปั้นดินเผา เอวานอส-ระบำหน้าท้อง-OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ KUYUCAK Village เฉพาะเดือน กฤกฎาคม เดือนเดียวเท่านั้น-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ

เริ่มต้น

36,988
TURKIYE ตุรเคีย อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล อิสตันบูล 7 วัน 4 คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคา 36,990.- บิน Turkish Airlines (TK)

จำนวนวัน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2219TK
ชมบอลลูนหลากสี –เมืองเกอเรเม –พิพิธภัณฑ์เกอเรเม–หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ– หุบเขาอุซิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย– โชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance - เมืองปามุคคาเล –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส–สวนสตรอว์เบอร์รี – เมืองคูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองอิสตันบูล -พระราชวังโดลมาบาห์เช– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - หอคอยกาลาตา– ทักษิมสแควร์
เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย– โชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance - ชมบอลลูนหลากสี –เมืองเกอเรเม –พิพิธภัณฑ์เกอเรเม–หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ– หุบเขาอุซิซาร์ – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ– เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย - เมืองปามุคคาเล –ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส–สวนสตรอว์เบอร์รี – เมืองคูซาดาซึ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง–เมืองเอฟฟิซุส – ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ – หอสมุดเซลซุส – บ้านพระแม่มารี – เตอร์กิช ดีไลท์ – เมืองอิสตันบูล -พระราชวังโดลมาบาห์เช– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – สไปซ์บาซาร์ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เซนต์โซเฟีย–หอคอยกาลาตา– ทักษิมสแควร์
พิเศษ ปลาแมคเคอเรลย่างและ MIX SEAFOOD , อาหารท้องถิ่นพิเศษ เคบับต้นตำรับ
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

36,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 30 โปรแกรม