Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์ตุรกี
พบ
131 ช่วงวันเดินทาง จาก 19 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
เที่ยวสุดฟิน IN TURKIYE  ตุรเคีย 8วัน 5คืน เดินทาง มิ.ย. - ต.ค. 66 ราคา 28,888.- บิน มาฮานแอร์ (W5)

จำนวนวัน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

 Mahan Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

VIST85W518
เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองอิซเมียร์ - ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - เมืองอังการา - ทะเลสาบเกลือ - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินซาดัค - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - หุบเขานกพิราบ - หุบเขาพาซาแบค - เมืองคัปปาโดเกีย - *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* - เมืองคอนย่า - คาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคูซาดาซี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองอิซเมียร์ - ชมย่านเมืองเก่าอิซเมียร์ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองอิสตันบูล

เริ่มต้น

28,888
FANTASTIC TURKIYE ตุรเคีย 9วัน 6คืน เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 66 เริ่มต้น 29,995.- บิน Turkish Airlines (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD231698
เที่ยวแดนมหัศจรรย์อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีปเอเชียเเละยุโรป เที่ยวชม Blue Mosque-โบสถ์ฮาเกียโซเฟีย-ชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย- ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล่-คอนย่า-เมืองถ้ำคัปปาโดเกีย-ช้อปปิ้งสไปซ์มาร์เก็ต
โบสถ์เซ้นต์โซเฟีย-สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปิ-ชานัคคาเล่ - ปามุคคาเล่-คอนย่า-คาราวานสไรน์-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย - คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน Underground City-เกอเรเม่-หุบเขานกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส - คัปปาโดเกีย-อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-Safranbolu - อิสตันบูล-ชมดอกทิวลิปสวนอีเมอร์กัน - Balat Old Houses -หอคอยกาลาตา
มิ.ย. - 66

เริ่มต้น

31,995
TURKEY เที่ยวฟิน บินตรง ตุรกี ท่องอารยธรรม ดินแดน 2 ทวีป 9 วัน 6 คืน เดินทาง พ.ค. - ต.ค. 66 ราคา 33,990.- บิน Turkish Airlines (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

FTISKTK09D
เมืองชานักกาเล – เมืองโบราณทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาราย – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองอังการา – ทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู
เมืองอิสตันบูล – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม– เมืองชานักกาเล - เมืองชานักกาเล – เมืองโบราณทรอย – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานซาราย – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคัปปาโดเกีย – *OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย* หรือ JEEP SAFARI หรือ CLASSIC CAR* – นครใต้ดินคาดัค – เมืองเกอราเม่ – หุบเขาอุซิซาร์ – หุบเขานกพิราบ - เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองอังการา – ทะเลสาบเกลือ – สุสานอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู - เมืองซาฟรานโบลู – จุดชมวิวเนินเขาฮิดิร์ลิค – พิพิธภัณฑ์ซาฟรานโบลู - หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต – สวนอีเมอร์กัน

เริ่มต้น

33,990
TURKIYE ตุรเคีย อิสตันบูล ปามุคคาเล อิสปาร์ตา 9วัน 6คืน เดินทาง ก.ค. - ส.ค. 66 ราคา 33,990.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2315TK
ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองอิสปาร์ตา – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา– เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานเซรามิก– โรงงานทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ
พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองอิสปาร์ตา – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา– เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานเซรามิก– โรงงานทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู - ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมหวาน – จัตุรัสทักซิมสแควร์

เริ่มต้น

33,990
TURKIYE ตุรเคีย อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา 9วัน 6คืน เดินทาง ส.ค. 66 ราคา 33,990.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2317TK
ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานเซรามิก– โรงงานทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ -
วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานเซรามิก– โรงงานทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู - ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมหวาน – จัตุรัสทักซิมสแควร์

เริ่มต้น

33,990
TUKIYE LAVENDER SIMPLY ตุรเคีย 9วัน 6คืน เดินทาง ก.ค. - ก.ย. 66 ราคา 33,999.- บิน TURKISH AIRLINE (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST34
ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - โรงงานสิ่งทอ – เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย - ทะเลสาบเกลือ – อังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู - อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์
อิสตันบูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย HOLLYWOOD – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - โรงงานสิ่งทอ – เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ – อังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู - อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์ - ย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – GALATA TOWER

เริ่มต้น

33,999
TURKIYE DELIGHT ตุรเคีย ดีไลท์  8 วัน 6 คืน เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 66 ราคา 34,988.- บิน เตอร์ กิชแอร์ไลน์ (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURDL8D6NTK
ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE)- ISA BEY MOSQUE-ร้านขนม Turkish Delight - เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณ ติดทะเลไอวาลิค –ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย - สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม
กรุงอังการ่า -ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานท่อพรม – หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) - ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE)- ISA BEY MOSQUE-ร้านขนม Turkish Delight - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองเพอกามัม – เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณ ติดทะเลไอวาลิค –ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย HOLLYWOOD TROY WOODEN HORSE - สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ

เริ่มต้น

34,988
TUKIYE SIMPLY ตุรกี 9วัน 6คืน เดินทาง พ.ค. - ก.ค. 66 ราคา 34,999.- บิน TURKISH AIRLINE (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

IST32
ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอิสตันบูล – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย - ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood – ร้านเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - โรงงานสิ่งทอ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ - ทะเลสาบเกลือ – อังการา – สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก – เมืองซาฟรานโบลู - อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์ – ทักซิมสแควร์
อาหารของโรงแรม

เริ่มต้น

34,999
LAVENDER TURKIYE ลาเวนเดอร์ ตุรเคีย 8 วัน 6 คืน เดินทาง  ก.ค. 66 ราคา 35,988.- บิน เตอร์ กิชแอร์ไลน์ (TK)

จำนวนวัน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

TURLV8D6NTK
ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณติดทะเลไอวาลิค – ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย - สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค
กรุงอังการ่า -ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - เมืองคัปปาโดเกีย –ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานท่อพรม – หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์ - ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองเพอกามัม – เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณ ติดทะเลไอวาลิค –ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย HOLLYWOOD TROY WOODEN HORSE - สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ - ย่าน FENER & BALAT- จตุรัสทักซิมสแควร์

เริ่มต้น

35,988
TURKIYE ตุรเคีย อิสตันบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการา EP.3 9วัน 6คืน เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 66 ราคา 35,990.- บิน TURKISH AIRLINES (TK)

จำนวนวัน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

 Turkish Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGIST2312TK
ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานเซรามิก– โรงงานทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมหวาน – จัตุรัสทักซิมสแควร์ - ย่านบาลัต – หอคอยกาลาตา - พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล
วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังโทพคาปึ – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – เมืองชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองใต้ดิน – หุบเขาอุชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอวานอส – โรงงานเซรามิก– โรงงานทอพรม – โรงงานเครื่องประดับ - เมืองอังการา – สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟรานโบลู - ตลาดย่านเมืองเก่า – เมืองอิสตันบูล – สไปซ์บาซาร์ – ร้านขนมหวาน – จัตุรัสทักซิมสแควร์ - ย่านบาลัต – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต
ภัตตาคารท้องถิ่น

เริ่มต้น

35,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 19 โปรแกรม