Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
STG88 - ไต้หวัน เสริมดวง ที่สุดของความเชื่อเสริมดวงชะตา 4D3N CI AUG 19 - MAR 20

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191032
ไหว้พระ 8 วัด ในไทเป, วัดหลงซาน, วัดสิงเทียนกง, วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว, วัดต้าหลงตงเป่าอัน, วัดขงจื้อ, วัดเทียนโฮ่ว, วัดชิงซาน, วัดกวนตู้
ตึกไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, MITSUI OUTLET
สุกี้สูตรไต้หวัน, เป็ดปักกิ่ง, พระกระโดดกำแพง, เสี่ยวหลงเปา, พายสัปปะรด

เริ่มต้น

23,900
STG1 - ไต้หวัน คุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรม 4D3N CI AUG 2019 - MAR 2020

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 China Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD191028
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ร้านค้าปลอดภาษี, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง
สุกี้ไต้หวัน, สุกี้มองโกล, เป็ดปักกิ่ง, เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น

27,900