Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์เวียดนาม
พบ
1829 ช่วงวันเดินทาง จาก 144 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
VIETNAM เวียดนาม กรี๊ดๆ ยานาฮิลล์ ฮอยอัน 2 วัน 1 คืน เดินทาง ส.ค. - ต.ค. 65 ราคาเริ่มต้น 7,777.- บิน  VietJet (VZ)

จำนวนวัน

2 วัน 1 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SVD08
สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ – ร้านของฝากเมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - ชมสะพานมังกร - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง–สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101–ย่านเมืองเก่า- แนะนำ!! นั่งสามล้อชมเมือง -บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านฝรั่งเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fantasy Park
วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง - ชมสะพานมังกร - เมืองโบราณฮอยอัน - หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง–สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101–ย่านเมืองเก่า- แนะนำ!! นั่งสามล้อชมเมือง (หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 399 บาท/ท่าน) – บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านฝรั่งเศส - โบสถ์ Saint Danis - สวนสนุก Fantasy Park-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge – นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์ – ร้านของฝากเมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
พิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

9,977
VIETNAM เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน เดินทาง ต.ค. 65 ราคา 9,990.- บิน VIETNAM AIRLINES (VN)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Vietnam Airlines

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDAD2214VN
นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - สวนแห่งสิ่งมหัศจรรย์ – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง
เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก - บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - สวนแห่งสิ่งมหัศจรรย์ – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์

เริ่มต้น

9,990
เวียดนาม เช็คอิน ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 9,977.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SVD05
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge -เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

10,777
VIETNAM เวียดนาม กิ๊ฟเก๋ 3 วัน 2 คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคา 10,977.- บิน VietJet (VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SVD10
สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด – ร้านของฝากเมืองดานัง –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทานนั่งเรือกระด้งสะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง – ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เก็ตดานัง - บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค - สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด – ร้านของฝากเมืองดานัง –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทานนั่งเรือกระด้งสะพานญี่ปุ่นบ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง – ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เก็ตดานัง - วัดหลินอึ๋ง
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

10,977
เวียดนาม ฮิต ฮิต เช็คอิน เมืองเก่าฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,977.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

SVD04
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park - นั่งรถไฟราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทานนั่งเรือกระด้งสะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์สีชมพู-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยาน ดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดานัง เวียดนาม-เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-บานาฮิลล์ (Ba Na Hills)-สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-สวนดอกไม้แห่งความรัก-สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส-โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar-สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-สะพานมังกร-สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง-วัดหลินอึ๋ง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง-โบสถ์สีชมพู-ตลาดฮาน เป็นตลาดโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองดานัง
เมนูพิเศษ!!! กุ้งมังกร
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

11,777
เวียดนามกลาง ซุปตาร์..ท้าลมหนาวฮาวยูไลแด๊ดแต๊แดแด่ด  ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์  3วัน 2คืน เดินทาง พย. - มค. 66 ราคาเริ่มต้น 11,888.- บิน แอร์เอเชีย (FD) DADFD0422

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADFD0422
นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ -เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค-ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์- ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง -สักการะวัดลินห์อึ๋ง-ค้างคืนบนบานาฮิลล์1 คืน
ดานัง - บานาฮิลล์ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - สวนสนุกThe Fantasy Park-สวนดอกไม้- LE JARDIN D’AMOUR- นั่งรถไฟโบราณ- อุโมงค์เก็บไวน์- เมืองโบราณฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน- ล่องเรือกระด้ง- หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- สะพานมังกร-วัดลินห์อึ๋ง - ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร

เริ่มต้น

11,888
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์...อู้วว บานาฮิลล์ มิสยูววว 4วัน 3คืน เดินทาง พ.ย. - มี.ค. 66 ราคา 11,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ2022
ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ทานอาหารเย็น พร้อมสวมชุดจักรพรรดิ นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์คถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ บนบานาฮิลล์1 คืน-ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง- สักการะวัดลินห์อึ๋งช้อปปิ้ง ตลาดฮาน
ดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่–ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม- ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย-รถสามล้อซิโคล่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่-บานาฮิลล์ - สวนสนุกThe Fantasy Park -โซนสวนดอกไม้ - สะพานโกเด้นบริดจ์ - นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์- หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานมังกร - วัดลินห์อึ๋ง-ตลาดฮาน
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร

เริ่มต้น

11,888
เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์...บานาฮิลล์ ทักครัช 4วัน 3คืน เดินทาง ตุลาคม 65 ราคา 11,888.- บิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

DADVZ2122
ชม เมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี ล่องเรือพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองเวนั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ เที่ยวบานาฮิลลล์เต็มวัน-ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง -สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งร้านขนมพื้นเมือง
เมืองเว้- วัดเทียนมู่–ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม - ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย-รถสามล้อซิโคล่ - ร้านเยื่อไม้ไผ่–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง - เมืองโบราณฮอยอัน - บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์ – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก-วัดลินห์อึ๋ง
เมนูพิเศษ กุ้งมังกร , บุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลล์
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

11,888
VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน 2คืน มิย.-ตค.65 บินVZ ราคาเริ่มต้น 11,990.-

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDAD2206VZ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ -เช็คอินไฮไลท์ สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน-พักบนบานาฮิลล์ 1คืน-สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่ง-สะพานแห่งความรัก-ล่องเรือกระด้ง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง – ร้านเยื้อไผ่ – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ ลิ้มชิมรสเมนูกุ้งมังกร
ต.ค. - 65

เริ่มต้น

11,990
VIETNAM เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน เดินทาง สค. - ตค. 65 ราคาเริ่มต้น 9,990.- บิน THAI VIETJET AIR (VZ) ZGDAD-2210VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

ZGDAD2210VZ
บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองดานัง-ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น -สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง-บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – เมืองดานัง-สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์ บนบานาฮิลส์ , พิเศษ ... เมนูกุ้งมังกร
ก.ย. - 65

เริ่มต้น

11,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 144 โปรแกรม