Next Trip Holiday
เวลาทำการ
จันทร์-เสาร์ 09.00 น-18.00 น
Next Trip Holiday
เบอร์โทรติดต่อ
02-136-9144
ซ่อน
ทัวร์เวียดนาม
พบ
787 ช่วงวันเดินทาง จาก 44 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
เวียดนาม เช็คอิน ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน ราคาเริ่มต้น 9,977.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220578
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge -เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร
บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge - แวะร้านของฝาก -หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทาน–นั่งเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์คริสต์สีชมพู-ตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

9,977
บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 3วัน 2คืน เดินทาง เม.ย.-ต.ค.65 เริ่มต้น 9,999.- บินVZ (BT-VN87 VZ)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220301
สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ •สนามบินดานัง•หมู่บ้านกั๊มทาน •นั่งเรือกระด้ง•เมืองโบราณฮอยอัน-บาน่าฮิลล์•สะพานมังกร• สะพานรัก• ร้านไม้ไผ่• ดานัง-วัดลินห์อึ๋ง•ช้อปปิ้งตลาดฮาน•สนามบินดานัง•กรุงเทพฯ
นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน • เมืองโบราณฮอยอัน • Old House of Tan Sky บ้านโบราณ • สะพานญี่ปุ่น • นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ • สะพานสีทอง • สวนสนุก The Fantasy Park • Le Jardin d’ Amour สวนสไตล์ฝรั่งเศส • โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar • สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ • ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน

เริ่มต้น

9,999
HANOI NINGBING หานแห่งด่อนเตี่ยบ 3วัน 2คืน บิน Air Asia เริ่มต้น 10,900.-

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210276
สนามบินดอนเมือง-จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเสาเดียว-นิงห์บิงห์-ทำบุญวัดบ๋ายดิงห์-นั่งเรือเที่ยวชมทุ่งนาสีทอง-ฮานอย-ถนน 36 สายเก่า-ชมโชว์หุ่นกระบอกในน้ำ-เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-สนามบินฮานอย-สนามบินดอนเมือง
จัตุรัสบาดิงห์-สุสานโฮจิมินห์-ทำเนียบรัฐบาล-วัดเสาเดียว-นิงห์บิงห์-ทำบุญวัดบ๋ายดิงห์-นั่งเรือเที่ยวชมทุ่งนาสีทอง-ฮาลองบก ล่องเรือพาย-ฮานอย-ถนน 36 สายเก่า-ชมโชว์หุ่นกระบอกในน้ำ-เดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เริ่มต้น

10,900
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน เดินทาง มิ.ย.65 เริ่มต้น 9,988.- บินFD (VNFD05)

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai AirAsia

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220448
• นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง • เยือนฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและน่าอยู่ • นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน
เมืองดานัง • วัดหลินอึ๋ง • บานาฮิลล์ • Gloden Bridge • บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค • หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้แห่งความรัก • โรงเก็บไวน์ • เมืองดานัง • ร้าน OTOP • สะพานมังกร เมืองฮอยอัน • หมู่บ้านกั๊มทาน • เมืองโบราณฮอยอัน • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟทะเล • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ • กุ้งมังกร

เริ่มต้น

10,988
เวียดนาม ฮิต ฮิต เช็คอิน เมืองเก่าฮอยอัน 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 9,977.- บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210243
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง -บานาฮิลล์-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-โบสถ์ Saint Danis-สวนสนุก Fatasy Park - นั่งรถไฟราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ฮอยอัน เมืองมรดกโลก-หมู่บ้านกั๊มทานนั่งเรือกระด้งสะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที่101-ย่านเมืองเก่า-ดานัง-ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง-โบสถ์สีชมพู-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยาน ดานัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดานัง เวียดนาม-เปิดประสบการณ์ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกเทือกเขาบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-บานาฮิลล์ (Ba Na Hills)-สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค-สวนดอกไม้แห่งความรัก-สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส-โรงเก็บไวน์ Debay Wine Cellar-สะพานโกล์เด้นบริด (GOLDEN BRIDGE)-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพแกะสลักหินอ่อนมานานกว่า 300 ปี-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-หมู่บ้านกั๊มทาน-สะพานมังกร-สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานัง-วัดหลินอึ๋ง ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดของดานัง-โบสถ์สีชมพู-ตลาดฮาน เป็นตลาดโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองดานัง
เมนูพิเศษ!!! กุ้งมังกร

เริ่มต้น

11,777
เวียดนาม สวยนะ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 11,777.- บิน VZ

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220579
ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ -ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม- นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก-เมืองมรดกโลก–หมู่บ้านกั๊มทาน- นั่งเรือกระด้ง– สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง-ชมสะพานมังกร-อุโมงค์เก็บไวน์– หมู่บ้านฝรั่งเศส -สะพานลอยฟ้า Golden Bridge
ดานัง –เว้เมืองมรดกโลก– วัดเทียนมู่ - นครต้องห้าม - พระราชวังเว้ - ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดดองบา-ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ -บานาฮิลล์ - ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ - นั่งรถราง - สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์เก็บไวน์– หมู่บ้านฝรั่งเศส – โบลถ์ Saint Danis –สวนสนุก Fatasy Park-สะพานลอยฟ้า Golden Bridge–แวะร้านของฝาก – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน– ฮอยอัน เมืองมรดกโลก–หมู่บ้านกั๊มทาน- นั่งเรือกระด้ง– สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่101 - ย่านเมืองเก่า - ดานัง - ชมสะพานมังกร-วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง- โบสถ์คริสต์สีชมพู - ตลาดฮาน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เริ่มต้น

11,777
เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน 3วัน2คืน เริ่มต้น 11,899.- เดินทาง พ.ค.-ต.ค.65 บิน VZ พัก4ดาว

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220483
นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมทิวทัศน์ สะพานมือ Golden Bridge เที่ยว ฮอยอัน เมืองมรดกโลก หมู่บ้านก็มทาน นั่งเรือกระด้ง - สะพานมังกร - เจ้าแม่กวนอิมหลินอี๋ง

เริ่มต้น

11,899
VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 3วัน 2คืน มิย.-ตค.65 บินVZ ราคาเริ่มต้น 11,990.-

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD220462
นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ -เช็คอินไฮไลท์ สะพานมือยักษ์ และเมืองโบราณฮอยอัน-พักบนบานาฮิลล์ 1คืน-สัมผัสบรรยากาศเมืองสไตล์ฝรั่ง-สะพานแห่งความรัก-ล่องเรือกระด้ง
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ล่องเรือกระด้ง – ร้านเยื้อไผ่ – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ ลิ้มชิมรสเมนูกุ้งมังกร

เริ่มต้น

11,990
BT-VN082_VZ มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน VZ

จำนวนวัน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

 Thai Viet Jet Air

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD190186
เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ล่องเรือ
นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นบาน่าฮิลล์

เริ่มต้น

11,999
เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ 4วัน 3คืน ราคาเริ่มต้น 10,999.- บิน QH

จำนวนวัน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

 Bamboo Airways Joint Stock Company

โรงแรม

รหัสทัวร์

NTHD210210
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต-เมืองโฮจิมินห์-เมืองโฮจิมินห์ - อุโมงต์กู่จี - เมืองมุยเน่-หมู่บ้านชาวประมง–ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM–ทะเลทรายขาว–เมืองโฮจิมินห์ –ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน-เมืองโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ถนน Nguyen Hue-อนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ตลาดเบนถัน-ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม-สู่ นครโฮจิมินห์(Ho Chi Minh City)หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า "ไซง่อน" -สู่อำเภอกู่จี อุโมงค์กู่จีอุโมงค์ของชาวเวียดกง-สู่เมืองมุยเน่ในจังหวัดฟานเทียตเป็นเมืองชายทะเลตากอากาศ-สู่หมู่บ้านชาวประมง (Fishing Village)-ชมทะเลทรายแดงที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพู-ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม”ลำธารFAIRY STREAM-สู่ทะเลทรายขาวกองเนินภูเขาทรายสีขาว-ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดามโบสถ์หลังคาสูง-ชมไปรษณีย์กลาง-ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์-อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถันตามอัธยาศัยเลือกซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง

เริ่มต้น

11,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 44 โปรแกรม