• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว: 11/07440

    

 

01-japan-3-102-korea-3

03-Myanmar-404-Singapore-3.1

05-HongKong-306-Vietnam-3

JJP05 โตเกียว AUTUMN COLORFUL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน เดือน สค.-ตค.61 เริ่มต้น 23,888 (XW)
2018 06 12 170356
รหัสทัวร์: JJP05
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 23,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 31 ส.ค.-4 ก.ย. 18
2-6 ก.ย. 18
4-8 ก.ย. 18
6-10 ก.ย. 18
8-12 ก.ย. 18
10-14 ก.ย. 18
12-16 ก.ย. 18
14-18 ก.ย. 18
16-20 ก.ย. 18
18-22 ก.ย. 18
20-24 ก.ย. 18
22-26 ก.ย. 18
24-28 ก.ย. 18
26-30 ก.ย. 18
28 ก.ย.-2 ต.ค.18
30 ก.ย.-4 ต.ค.18
2-6 ต.ค. 18
4-8 ต.ค. 18
6-10 ต.ค. 18
8-12 ต.ค. 18
10-14 ต.ค. 18
12-16 ต.ค. 18
14-18 ต.ค. 18
16-20 ต.ค. 18
18-22 ต.ค. 18
20-24 ต.ค.18
22-26 ต.ค. 18
ราคาทัวร์: 25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
23,888
24,888
25,888
25,888
23,888
24,888
25,888
27,888
27,888
27,888
27,888
26,888
27,888
31,888
31,888
28,888
28,888
30,888
30,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ช้อปปิ้งตลาดอะเมโยโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)-หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา โอไดบะไดเวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า - นมัสการพระพุทธรูปปางยืนUshiku daibutsu - Ami outlet-อิออน มอลล์ - วัดนาริตะซัน-สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 17:33

SKJP02 LAVENDER IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน เดือน มิ.ย.-ส.ค.61 เริ่มต้น 29,900 (XJ)
  1
รหัสทัวร์: STJP02
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์วันหยุด
ราคาเริ่มต้น: 29,900
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 20 มิ.ย. – 25 มิ.ย. 2561
06 ก.ค. – 11 ก.ค. 2561
20 ก.ค. – 25 ก.ค. 2561
27 ก.ค – 1 ส.ค 2561
28 ก.ค – 2 ส.ค 2561
31 ส.ค – 5 ก.ย 2561
ราคาทัวร์: 29,900
39,900
39,900
39,900
39,900
38,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง- สนามบินชิโตเซะ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -ศาลเจ้าฮอกไกโด- ที่ทำการรัฐบาลเกฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ - พิพิธภัณฑ์ ซัปโปโรเบียร์– พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ทานไม่อั้น และอาหารนานาชาติ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - บ่อน้ำสีฟ้า – ห้างอิออนทาวน์ - เมืองบิเอะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ - สวนชิคิไซโนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะโรงงานชีสฟูราโน่ –ช้อปปิ้งตลาดถนนคนเดินทานูกิโคจิ – เมืองซัปโปโร – อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถ) – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 25 April 2018 14:23

TTNXJ73 ฮอกไกโด ซุปตาร์ เจาะลึก (AUTUMN) 6 วัน 4 คืน เดือน กย.-ตค.61 เริ่มต้น 28,888 (XJ)
2018 06 20 172000
รหัสทัวร์: TTNXJ73
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 28,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 03-08 กันยายน 2561
07-12 กันยายน 2561
10-15 กันยายน 2561
14-19 กันยายน 2561
17-22 กันยายน 2561
21-26 กันยายน 2561
24-29 กันยายน 2561
28 – 03 ตุลาคม 2561
01-06 ตุลาคม 2561
05-10 ตุลาคม 2561
08-13 ตุลาคม 2561
12-17 ตุลาคม 2561
15-20 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561
22-27 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 28,888.-
32,888.-
29,888.-
32,888.-
32,888.-
32,888.-
30,888.-
34,888.-
33,888.-
34,888.-
35,888.-
36,888.-
35,888.-
36,888.-
35,888.-
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินชิโตเซะ – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซย์และน้ำตกกิงกะ – กระเช้าคุโรดาเกะ - อิออน มอลลล์ - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ -ตลาดปลานิโจ – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์เลต – ร้านค้ามือสอง – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ (ด้านอก) - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ - สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ทะเลสาบโทยะ – สวนฟูกิดาชิ - เมืองซัปโปโร -สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 17:21

TTNTR18 โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต ซุปตาร์ ทตโทริ SNOWY 5 วัน 4 คืน เดือน ธค.61 เริ่มต้น 26,888 (TR)
2018 06 06 105259
รหัสทัวร์: TTNTR13
สายการบิน: TR
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น: 26,888
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28-02 ธันวาคม 2561
05-09 ธันวาคม 2561
12-16 ธันวาคม 2561
19-23 ธันวาคม 2561
26-30 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 26,888.-
31,888.-
29,888.-
29,888.-
33,888.-
หมายเหตุ -

กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ทาคายาม่า–ซันมาชิซูจิ- ชิราคาวาโกะ–นาโกย่า– ช้อปปิ้งซาคาเอะ - อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว- เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ –โอซาก้า–เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ –พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ– ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)– หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง

Last Updated on Wednesday, 06 June 2018 12:43

Menu Korea

 

HPHKS-XJ52-A03 HAPPY เกาหลี CHECK IN SEOUL 5 วัน 2 คืน เดือน พ.ค.-ก.ย.61 เริ่มต้น 12,999...
1524647167687
รหัสทัวร์: HPHKS-XJ52-A03
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 2 คืน
ประเทศ : เกาหลี กย
ราคาเริ่มต้น: 12,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15-19 มิถุนายน 61
20-24 มิถุนายน 61
23-27 มิถุนายน 61
28-2 กรกฎาคม 61
29-3 กรกฎาคม 61
4-8 กรกฎาคม 61
6-10 กรกฎาคม 61
11-15 กรกฎาคม 61
13-17 กรกฎาคม 61
18-22 กรกฎาคม 61
20-24 กรกฎาคม 61
22-26 สิงหาคม 61
29-2 กันยายน 61
ราคาทัวร์: 12,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
14,999
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง- สนามบินอินชอน–ถนนเทพนิยาย–ย่านไชน่าทาวน์- พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง–สะพานกระจก - พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท-โซล- ศูนย์โสม -ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา - ดิวตี้ ฟรี - ย่านฮงแด - ทริคอายและไอซ์มิวเซียม(ไม่รวมค่าเข้า)- เมียงดง - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส - N TOWER-ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 14:37

ZGICN23 เกาหลี สะพานแขวนมาจังโฮซู AUTUMN BREEZE 5 วัน 3 คืน เดือน ตค.-พย.61 เริ่มต้น 15,999(XJ)...
2018 06 01 174603
รหัสทัวร์: ZGICN23
สายการบิน: XJ
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น: 15,999
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10 – 14 ตุลาคม 2561
11 – 15 ตุลาคม 2561
12 – 16 ตุลาคม 2561
13 – 17 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
17 – 21 ตุลาคม 2561
18 – 22 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
20 – 24 ตุลาคม 2561
21 – 25 ตุลาคม 2561
22 – 26 ตุลาคม 2561
25 – 29 ตุลาคม 2561
26 – 30 ตุลาคม 2561
27 – 31 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561
01 – 05 พฤศจิกายน 2561
02 – 06 พฤศจิกายน 2561
04 – 08 พฤศจิกายน 2561
05 – 09 พฤศจิกายน 2561
06 – 10 พฤศจิกายน 2561
07 – 11 พฤศจิกายน 2561
08 – 12 พฤศจิกายน 2561
09 – 13 พฤศจิกายน 2561
10 – 14 พฤศจิกายน 2561
11 – 15 พฤศจิกายน 2561
12 – 16 พฤศจิกายน 2561
13 – 17 พฤศจิกายน 2561
14 – 18 พฤศจิกายน 2561
15 – 19 พฤศจิกายน 2561
16 – 20 พฤศจิกายน 2561
17 – 21 พฤศจิกายน 2561
18 – 22 พฤศจิกายน 2561
19 – 23 พฤศจิกายน 2561
20 – 24 พฤศจิกายน 2561
21 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 26 พฤศจิกายน 2561
23 – 27 พฤศจิกายน 2561
24 – 28 พฤศจิกายน 2561
25 – 29 พฤศจิกายน 2561
26 – 30 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561
ราคาทัวร์: 15,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. อินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - N SEOUL TOWER - รร. โซล - ป้อมบุคฮันซานซอง – วัดโดซอนซา - น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวัง - ชางด็อกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - COSMETIC OUTLET - สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ถนนฮงแด - HYUNDAI OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

Last Updated on Friday, 01 June 2018 17:55

ZGSIN14 สิงคโปร์ SUPER FUN 3 วัน 2 คืน เดือน กค.-ธค.61 เริ่มต้น (SQ)...
2018 05 31 123934
รหัสทัวร์: ZGSIN14
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 11,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 08 กรกฎาคม 2561
20 – 22 กรกฎาคม 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
11 – 13 สิงหาคม 2561
24 – 26 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
28 – 30กันยายน 2561
06 - 08 ตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 - 22 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
02 – 04 พฤศจิกายน 2561
09 – 11 พฤศจิกายน 2561
16 – 18 พฤศจิกายน 2561
17 - 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 25 พฤศจิกายน 2561
24 - 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
01 - 03 ธันวาคม 2561
07 – 09 ธันวาคม 2561
08 – 10 ธันวาคม 2561
14 - 16 ธันวาคม 2561
15 - 17 ธันวาคม 2561
21 – 23 ธันวาคม 2561
22 – 24 ธันวาคม 2561
28 – 30 ธันวาคม 2561
29 – 31 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 11,888
11,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888
14,888
14,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) –มารีน่าเบย์แซน– ชมโชว์ Spectra Light & Water Show - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Thursday, 31 May 2018 12:56

ZGSIN09 สิงคโปร์ SUMMER CHIC 3 วัน 2 คืน เดือน เม.ย.-มิ.ย.61 เริ่มต้น12,888 (SQ)...
2018 05 15 142919
รหัสทัวร์: ZGSIN09
สายการบิน: SQ
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 18 – 20 พฤษภาคม 2561
19 – 21 พฤษภาคม 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561
26 – 28 พฤษภาคม 2561
27 – 29 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
ราคาทัวร์: 12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) –มารีน่าเบย์แซน– ชมโชว์ Spectra Light & Water Show - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 15 May 2018 14:45

BOXWB92 จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ต.ค.61 เริ่มต้น 13,888 (XW) (2)...
3 ต้าหลี่ แชงกรีล่า
รหัสทัวร์: BOXWB92
สายการบิน: XW
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 13,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 8 มื้อ
วันที่เดินทาง: 14-17 มิ.ย.61
21-24 มิ.ย.61
28 มิ.ย.-1ก.ค.61
5-8 ก.ค.61
12-15 ก.ค.61
19-22 ก.ค.61
26-29 ก.ค.61
2-5 ส.ค.61
9-12 ส.ค.61
16-19 ส.ค.61
23-26 ส.ค.61
30 ส.ค.-2ก.ย.61
6-9 ก.ย.61
13-16 ก.ย.61
20-23 ก.ย.61
27-30 ก.ย.61
4-7 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
20-23 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
ราคาทัวร์: 15,888
15,888
13,888
14,888
14,888
15,888
16,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
15,888
18,888
16,888
16,888
16,888
หมายเหตุ

สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
ดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง
พ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก

Last Updated on Tuesday, 12 June 2018 16:45

TSBCA12 ฮาวายแห่งเอเชีย ไห่โขว่ ซานย่า 5 วัน 3 คืน เดือน พ.ค-ก.ค 61 เริ่มต้น 17,991 (HU)...
9999992003
รหัสทัวร์: TSBCA12
สายการบิน: HU
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น: 17,991
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 9 มื้อ
วันที่เดินทาง: 23-27 พ.ค. 61
25-29 พ.ค. 61
30 พ.ค.-03 มิ.ย. 61
06-10 มิ.ย. 61
08-12 มิ.ย. 61
13-17 มิ.ย. 61
15-19 มิ.ย. 61
20-24 มิ.ย. 61
22-26 มิ.ย. 61
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61
29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61
04-08 ก.ค. 61
06-10 ก.ค. 61
ราคาทัวร์: 17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
17,991
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ – ไหโข่ว เมืองโบ๋อ่าว-ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย-ล่องเรือหาดหยก-เมืองซานย่า-หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง) -ร้านชาอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านสินค้าพื้นเมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่- ร้านเยื่อไผ่ซานย่า-ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุสานไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว ไหโข่ว-กรุงเทพฯ

Last Updated on Saturday, 19 May 2018 15:31

BOCX13 ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน เดือน มิย.-กค.61 เริ่มต้น 11,888 (CX...
2018 06 08 143426
รหัสทัวร์: BOCX14
สายการบิน: CX
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 13,881
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 4 มื้อ
วันที่เดินทาง: 16–18 มิถุนายน 61
30–2 กรกฏาคม 61
7 - 9 กรกฎาคม 61
28 - 30 กรกฎาคม 61
ราคาทัวร์: 13,881
13,881
14,881
17,881
หมายเหตุ -

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ฮ่องกง – รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค – ช๊อปปิ้งเลดี้ มาร์เก็ต - OPEN-TOP BUS -วัดแซงเก็นหมิว-วัดหวังต้าเซียน- สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท -Avenue of Stare & Symphony of light - อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้ง เองตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานฮ่องกง- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Last Updated on Friday, 08 June 2018 14:54

ZGHKG11 ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน 2 คืน เดือน พค.-ตค.61 เริ่มต้น 17,999 (EK)...
2018 05 18 175818
รหัสทัวร์: ZGHKG11
สายการบิน: EK
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์ฮ่องกง
ราคาเริ่มต้น: 17,999
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 5 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
15 – 17 มิถุนายน 2561
22 – 24 มิถุนายน 2561
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
27 – 29 กรกฎาคม 2561
28 – 30 กรกฎาคม 2561
25 – 27 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561
14 – 16 กันยายน 2561
21 – 23 กันยายน 2561
05 – 07 ตุลาคม 2561
06 – 08 ตุลาคม 2561
12 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 15 ตุลาคม 2561
19 – 21 ตุลาคม 2561
20 – 22 ตุลาคม 2561
21 – 23 ตุลาคม 2561
26 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 29 ตุลาคม 2561
ราคาทัวร์: 17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
20,999
20,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
19,999
20,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights - เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Tuesday, 05 June 2018 12:25

BEVN061 ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฟานซิปัน 4 วัน 3 คืน เดือน พ.ค.-ส.ค.61.เริ่มต้น 12,900 (FD)...
11สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด
รหัสทัวร์: BEVN061
สายการบิน: FD
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 12 มื้อ
วันที่เดินทาง: 5 พ.ค.61-8 พ.ค.61
12 พ.ค.61-15 พ.ค.61
19 พ.ค.61-22 พ.ค.61
9 มิ.ย.61-12 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61-19 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61-3 ก.ค.61
7 ก.ค.61-10 ก.ค.61
14 ก.ค.61-17 ก.ค.61
21 ก.ค.61-24 ก.ค.61
28 ก.ค.61-31 ก.ค.61
4 ส.ค.61-7 ส.ค.61
11 ส.ค.61-14 ส.ค.61
18 ส.ค.61-21 ส.ค.61
25 ส.ค.61-28 ส.ค.61
ราคาทัวร์: 13,900
13,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
12,900
13,900
12,900
12,900
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ-กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา
ัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-หมู่บ้านชาวประมง-ฮานอย-ร้านหยก-ถนน36สาย-กรุงเทพ

Last Updated on Tuesday, 24 April 2018 17:52

ZGDAD02 เว้ ดานัง บานาฮิลล์ GRAND CENTRAL 4 วัน 3 คืน เดือน มิย.-ธค.61 เริ่มต้น 12,888 (PG)...
2018 06 20 161458
รหัสทัวร์: ZGDAD02
สายการบิน: PG
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น: 12,888
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561
06 – 09 กรกฎาคม 2561
28 – 31 กรกฎาคม 2561
11 – 14 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
20 – 23 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
05 – 08 ตุลาคม 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
20 – 23 ตุลาคม 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561
05 – 08 ธันวาคม 2561
06 – 09 ธันวาคม 2561
21 – 24 ธันวาคม 2561
27 – 30 ธันวาคม 2561
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562
ราคาทัวร์: 12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
15,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
14,888
15,888
20,888
20,888
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
งความรักสะพานมังกร – ดานัง
นัง – สนามบินดานัง– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ– กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 16:27

PLM06ย่างกุ้ง หงสาฯ สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน เดือน มี.ค - ก.ย 61 เริ่มต้น 10,800 (SL)...
2018 06 13 171939
รหัสทัวร์: PLM06
สายการบิน: SL
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 10,800
พักโรงแรม 2 คืน
อาหาร 7 มื้อ
วันที่เดินทาง: 01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
29มิ.ย.-01ก.ค.61
30มิ.ย.-02ก.ค.61
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31ส.ค.-02ก.ย.61
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.61
ราคาทัวร์: 10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
11,900
11,900
10,800
10,800
11,900
11,900
11,900
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
หมายเหตุ -

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 17:27

TSBM09 พม่า สบาย โดนใจ 1 วัน เดือน มิ.ย -ก.ค 61 เริ่มต้น 3,991 (DD)...
99999993000
รหัสทัวร์: TSBM09
สายการบิน: DD
ระยะเวลา: ไปเช้า-เย็นกลับ
ประเทศ : ทัวร์พม่า
ราคาเริ่มต้น: 3,991
พักโรงแรม 1 คืน
อาหาร 3 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13 มิถุนายน 2561
14 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน 2561
21 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน 2561
04 กรกฏาคม 2561
05 กรกฏาคม 2561
11 กรกฏาคม 2561
12 กรกฏาคม 2561
18 กรกฏาคม 2561
26 กรกฏาคม 2561
02 สิงหาคม 2561
08 สิงหาคม 2561
ราคาทัวร์: 3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
3,991.-
หมายเหตุ -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง–เจดีย์ชเวดากองตยี- ตลาดสก๊อต– วัดพระหินอ่อน-ดอนเมือง

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 10:57

Menu Europe

 

BOEY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน เดือน มิ.ย.-ธ.ค. 61 เริ่มต้น 59,900 (EY)

Poo
รหัสทัวร์: BOEY97
สายการบิน: EY
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ
ราคาเริ่มต้น: 59,900.-
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 25 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
5 - 12 ก.ค. 61
19 - 26 ก.ค. 61
12 – 19 ก.ย. 61
26 ก.ย. – 3 ต.ค. 61
10 – 17 ต.ค. 61
7 – 14 พ.ย. 61
21 – 28 พ.ย. 61
7 – 14 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
59,900
72,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561.

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์กซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่นการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา -มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschingen– เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี -ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 

Last Updated on Thursday, 14 June 2018 16:59

WDU08 แกรนด์ เยอรมัน 9 วัน 6 คืน วันที่ 8-16 ธ.ค.61 ราคา59,991 (TG)

1528875098655
รหัสทัวร์: WDU08
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 59,991
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 14 มื้อ
วันที่เดินทาง: 8 – 16 ธันวาคม 2561
ราคาทัวร์: 59,991
หมายเหตุ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฟรงค์เฟิร์ต–ไฮเดลเบิร์ก- บาด ฮัมบรูก์-ล่องเรือแม่น้ำไรน์-โคโลญจ์น วูรซ์เบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-นูเร็มเบิร์ก - ปราสาทนอยชวานสไตน์-เคมป์เทน - ยอดเขาซุกสปิตเซ่-ช้อปปิ้งเอ้าท์เลทอิงโกลสแตด-มิวนิค - ชมเมือง-ช้อปปิ้ง - สนามบินมิวนิค - สนามบินสุวรรณภูมิ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:37

BEITJOD01 มหัศจรรย์ จอร์แดน ทะเลสาบเดดซี 6 วัน 3 คืน เดือน ก.ย.-ธ.ค.61.เริ่มต้น 55,900 (RJ)

2018 06 15 134243
รหัสทัวร์: BEITJOD01
สายการบิน: RJ
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
ประเทศ : ทัวร์จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น: 55,900
พักโรงแรม 3 คืน
อาหาร 11 มื้อ
วันที่เดินทาง: 06 – 11 ก.ย. 61
19 – 24 ก.ย. 61
11 – 16 ต.ค. 61
25 – 30 ต.ค. 61
08 – 13 พ.ย. 61
22 – 27 พ.ย. 61
06 – 11 ธ.ค. 61
28ธ.ค. – 02ม.ค. 62
ราคาทัวร์: 55,900
55,900
59,900
58,900
57,900
57,900
59,900
69,900
หมายเหตุ

เดินทางเดือน : กันยายน - ธันวาคม 2561
สนามบินสุวรรณภูมิ
มาดาบา • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • เมืองอคาบา • ล่องเรือท้องกระจก ทะเลทรายวาดิรัม • มหานครเพตรา เพตรา • ทะเลสาบเดดซีนครเจราช • Amman Citadel • อัมมาน กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

Last Updated on Friday, 15 June 2018 13:49

WDU09 อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ (จุงฟราว) 10 วัน 7 คืน เดือน พ.ย.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 65,991 (TG)

1528875515338
รหัสทัวร์: WDU09
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 65,991
พักโรงแรม 6 คืน
อาหาร 20 มื้อ
วันที่เดินทาง: 15 - 24 พ.ย. 61
22 พ.ย. - 1 ธ.ค. 61
6 - 15 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 65,991
66,991
67,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ - กรุงโรม (ประเทศอิตาลี) - โคลอสเซี่ยม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เมืองฟลอเร้นซ์- เมืองปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เมืองเลวานโต - เวนิส เมสเตร้ - เกาะเวนิซ – เมืองเวโรน่า – มิลาน เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก - สะพานชาเปล - กรุงเบิร์น - เมืองกรินเดอวาลด์ -ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE - ฝรั่งเศส - สตราสบรูก์ - กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซาย- จุรัสทรอค่เดโร - หอไอเฟล - ประตูชัยนาโปเลี่ยน - ช้อปปิ้งย่านฌ็องป์เอลิเซ่ - กรุงปารีส – กรุงเทพ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:52

WDU07 ปารีส หอไอเฟล 6 วัน 3 คืน เดือน พย.-ธค.61 เริ่มต้น 39,991 (TG)

1528874631355
รหัสทัวร์: WDU07
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 39,991
พักโรงแรม 4 คืน
อาหาร 6 มื้อ
วันที่เดินทาง: 13-18 พ.ย. 61
20-25 พ.ย. 61
4-9 ธ.ค. 61
11-16 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 39,991
39,991
39,991
39,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ปารีส – เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ – ชมเมืองปารีส - หอไอเฟล-ประตูชัย- ถนนชองป์เอลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลุฟวร์ - ปารีส ย่านมงมาร์ต - อิสระ เที่ยวชมเมือง-ช้อปปิ้ง-สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล – กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 14:28

WDU10 EASTERN EUROPE SPACIAL ยุโรปตะวันออก 8 วัน 5 คืน เดือน ส.ค.-ธ.ค.61 เริ่มต้น 45,991 (TG)

1528877183642
รหัสทัวร์: WDU10
สายการบิน: TG
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
ประเทศ : ทัวร์ยุโรป-อเมริกา
ราคาเริ่มต้น: 45,991
พักโรงแรม 5 คืน
อาหาร 15 มื้อ
วันที่เดินทาง: 10-17 ส.ค. 61
7-14 ก.ย. 61
14-21 ธ.ค. 61
ราคาทัวร์: 45,991
46,991
49,991
หมายเหตุ

กรุงเทพฯ – ประเทศออสเตรีย – กรุงเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – เมืองซาลส์บวร์ก- เมือวลินซ์เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (ประเทศเชค)– เมืองคาร์โลวีวารี่ – กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก – มหาวิการเซนต์วิตูส – สะพานชาล์ส์ – เมืองบราติสลาวา (ประเทศสโลวัค) - ปราสาทบราติสลาวา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - ปานดอร์ฟเอาท์เลต- กรุงเวียนนา – ชมเมือง - กรุงเทพฯ

Last Updated on Wednesday, 13 June 2018 15:13

Top Outbond

Season

ช่องทางสอบถามโปรแกรม

  
Layer 14

Qr Nexttripholiday

Comment
Photo Gallery
Travelnews
Tat License 

ข้อมูลการท่องเที่ยว

9491702
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
22978
23078
91048
463327
578509

Who's Online

We have 232 guests and no members online

PACKAGE TOUR

 

 

 

เรื่องเด็ด เกร็ดน่ารู้ การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • รวมทัวร์เที่ยวงบน้อย ไม่เกิน 15,000 บาท
  Written by
  รวมโปรแกรมงบน้อยก็เที่ยวได้ #เที่ยวหลักพัน #หมื่นต้นๆมาๆๆเลือกกัน.. #Tagเพื่อน #Tagแฟน ไปเที่ยวกัน!*ราคานี้รวมทุกอย่างครบราคาโปรโมชั่นจำนวนจำกัดนะคะLine ID: @nexttripholiday (อย่าลืมเติม @ นะคะ)หรือ คลิก: http://line.me/ti/p/%40nexttripholiday -เที่ยวเกาหลี เริ่ม 7,900.-โปรแกรม >> https://goo.gl/MdDrLW -เที่ยวเซี่ยงไฮ้ เริ่ม…
  Written on Friday, 06 October 2017 11:39 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 2121 times
 • พยากรณ์ เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี ปี 2560
  Written by
  มาแล้วจ้าวันนี้จะมาแนะนำ ทัวร์เกาหลีช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 กันซึ่งเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งจะอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวในกรุงโซล คือในช่วงปลายกันยายนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ส่วนเกาะอื่นๆ ของเกาหลีก็จะล่าช้าตามกันไป วันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เกาหลีแต่ละเมืองใบไม้เปลี่ยนสีเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะมาพาเพื่อน ๆ ไปเช็คตารางช่วงใบไม้เปลี่ยนสีกันว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศเกาหลี เมืองไหน โซนไหนเริ่มเปลี่ยนสีกันตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ วันนี้เว็บ Nexttripholiday มีคำตอบมาให้ ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยน 2560 ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 2560 seoraksan 24 กันยายน…
  Written on Friday, 22 September 2017 15:41 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 813 times
 • พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่น ปี2560
  Written by
   
  Written on Friday, 22 September 2017 15:34 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 708 times
 • ข้อห้าม นำเข้า power bank เข้าสนามบินประเทศจีน
  Written by
  โลกเราตอนนี้หมุนเร็วจริงๆ ตอนนี้คงแทบไม่มีใครติดมือถือสมาร์ทโฟนกันใช่มั้ยล่ะ แล้วเจ้านี่ก็กินแบตซะจริงเชียว ปุ๊ปปั๊บแบตหมดแล้ว เลยต้องพึ่งเครื่อง Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองติดตัวกันคนละก้อนสองก้อน โดยเฉพาะเวลาขึ้นเครื่องบินเป็นระยะทางไกลๆ กว่าจะลงเครื่อง กว่าจะถึงที่พักอีก แบตหมดกันพอดี แล้วถ้าหากเราจะพก Power Bank ขึ้นเครื่องจะได้มั้ย จะเป็นอันตรายหรือเปล่า เราหาคำตอบมาให้แล้ว ห้ามนำใส่กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง การ นำแบตเตอรี่สำรองใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องนั้น ทั้งอยู่ใต้ท้องเครื่อง…
  Written on Friday, 08 September 2017 14:06 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 2917 times
 • 10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี
  Written by
  10 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาด ในเกาหลี Top Hits เกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เคนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว เนื่องจากใช้เวลาเดินทางไม่นานเพียงแค่ 5-6 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว และก็ยังเป็นประเทศไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกด้วย หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนั้นจริงๆแล้วมีมากมายหลายแห่ง ดังนั้นใครกำลังแพลนไปเที่ยวหรือกำลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนดี ลองตามมาดู 15 สถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดในเกาหลี แล้วจะต้องอยากไปเที่ยวแน่นอน   1. พระราชวังเคียงบกกุง Gyeongbokgung Palaceเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล…
  Written on Wednesday, 06 September 2017 14:11 in บทความสาระน่ารู้ No comment Read 745 times

กด like Fanpage ติดตามโปรโมชั่น

ช่องทางติดต่อ

nexttripholiday77      LINE - nexttrip11      LINE - nexttrip22      LINE - nexttrip33      LINE - nexttrip44      LINE - nexttrip55      LINE - nexttrip66
Shape
YOUTNTAFBTWI

1

Our Gallery

All Gallery

 

About Us

เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ เรามีประสบการณ์ในด้านการทำทัวร์ที่เน้นคุณภาพ ราคาประหยัด  จึงทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจำนวนมาก จากหลากหลายช่องทาง ราคาทัวร์ที่ถูกกว่าในท้องตลาดทำให้ลูกค้าทุกระดับสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราได้อย่างสุขสบาย  ในเส้นทางเกาหลี  ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น  เส้นทางยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง

More

รับโปรโมชั่น !!

Terms and Conditions